Untitled Document
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
ประ�าศอบต.ทั้งหมด

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
สำนักปลัดช่องทางติอต่อระบบออนไลน์  [ 14 ] administrator
30 มิถุนายน 2562
สำนักปลัดกิจกรรมสร้างความตระหนักไม่ทนต่อการทุจริตในศพค.  [ 24 ] administrator
28 มิถุนายน 2562
กองคลังมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  [ 37 ] การเงิน
04 กุมภาพันธ์ 2562
กองคลังมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  [ 40 ] การเงิน
04 กุมภาพันธ์ 2562
กองคลังมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  [ 36 ] การเงิน
04 กุมภาพันธ์ 2562
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่องโครงการบริการประชาชนด้านการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการในวันทำงานปกติ  [ 124 ] จัดเก็บรายได้
15 พฤศจิกายน 2561
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่องโครงการบริการประชาชนด้านการจัดเก็บภาษีในวันหยุดราชการ  [ 128 ] จัดเก็บรายได้
15 พฤศจิกายน 2561
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561  [ 165 ] ประชาสัมพันธ์
07 พฤศจิกายน 2561
กองคลังสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปรฃี พ.ศ.2561  [ 102 ] การเงิน
31 ตุลาคม 2561
สำนักปลัดการรวมกลุ่มเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส  [ 105 ] administrator
30 ตุลาคม 2561
กองช่างข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  [ 117 ] งานออกแบบควบคุมอาคาร
30 ตุลาคม 2561
กองช่างขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  [ 106 ] งานออกแบบควบคุมอาคาร
18 ตุลาคม 2561
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์ ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ถนนคนเดิน สะเร็น มาร์เก็ต  [ 77 ] administrator
10 ตุลาคม 2561
กองสวัสดิการและสังคมลงทะเบียนเด็กแรกเกิด  [ 158 ] administrator
02 สิงหาคม 2561
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

ช่องทางติอต่อระบบออนไลน์
กิจกรรมสร้างความตระหนักไม่ทนต่อการทุจริตในศพค.
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
[ data_6479_มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 2.PDF ]
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
[ data_7138_มาตรการเผยแพร่ข้อมูล 1.PDF ]
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
[ data_6169_มาตรการเผยแพร่ข้อมูล 1.PDF ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ภายในหมู่ที่ 10 (ซอยนายแมน)
[ data_8347_ประกาศ ถนนดิน ม.10.pdf ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่ที่ 10 (ซอยนายแมน)
[ data_1483_ราคากลาง.pdf ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มี.ค. 62
[ data_3191_สขร มี.ค. 62.PDF ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธ.ค. 61
[ data_9508_สขร ธ.ค. 61.PDF ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปรับปรุงอาคารห้องประชุม
[ data_680_ประกาศก่อสร้างอาคาร.PDF ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150