Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 2 ] คน
 

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
สำนักปลัดเอกสารเผยแพร่: การบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด  [ 156 ] งานเกษตร
24 ตุลาคม 2564
สำนักปลัดประกาศสรรหาพนักงานจ้าง  [ 405 ] งานบุคลากร
08 มีนาคม 2565
ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นน้ำยาตัวเต็มวัย  [ 403 ] administrator
13 มกราคม 2565
สำนักปลัดการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร(ฉบับที่..)พ.ศ. ...  [ 415 ] administrator
09 ธันวาคม 2564
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมแต่งกายผ้าลายขอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี หรือผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์ ทุกวันอังคาร   [ 458 ] administrator
07 ธันวาคม 2564
สำนักปลัดผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน  [ 443 ] administrator
19 พฤศจิกายน 2564
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.)  [ 362 ] administrator
14 พฤศจิกายน 2564
กองคลังประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์  [ 177 ] จัดเก็บรายได้
15 ตุลาคม 2564
กองคลังประชาสัมพันธ์วิธีการค้นหาราคาประเมินที่ดินกรมธนารักษ์  [ 188 ] จัดเก็บรายได้
15 ตุลาคม 2564
กองคลังประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 147 ] จัดเก็บรายได้
15 ตุลาคม 2564
กองคลังประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย  [ 184 ] จัดเก็บรายได้
15 ตุลาคม 2564
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีีเขียวอย่างยั่งยืน  [ 221 ] งานเกษตร
04 ตุลาคม 2564
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  [ 372 ] งานเกษตร
08 กันยายน 2564
กองคลังประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษี  [ 164 ] จัดเก็บรายได้
04 มกราคม 2564
กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมรถกู้ชีพสำหรับบริการคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  [ 346 ] งานพัฒนาชุมชน
07 มกราคม 2563
ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563   [ 428 ] งานพัฒนาชุมชน
29 ตุลาคม 2562
กองสวัสดิการและสังคมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง ประจำปี 2563  [ 264 ] งานพัฒนาชุมชน
04 สิงหาคม 2563
กลุ่มงานอื่นๆรายงานสรุปผลการทำงานของระบบำบัดน้ำเสียหรือการรายงานแบบ ทส.2 ทางอิเล็กทรอนิกส์  [ 270 ] administrator
02 สิงหาคม 2564
รายชื่อผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  [ 191 ] งานพัฒนาชุมชน
02 กันยายน 2563
สำนักปลัดแจ้งจุดจำหน่าย รถ Mobile ตามโครงการ Mobile พาณิชย์ ..ลดราคา ช่วยประชาชน  [ 248 ] administrator
27 สิงหาคม 2564
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6
ข่าวประกาศล่าสุด

ใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศปี2565
[ data_3926_6ใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศปี2565.pdf ]
ใบสมัครประกวดขวัญใจนางนพมาศปี2565
[ data_5312_5ใบสมัครประกวดขวัญใจนางนพมาศปี2565.pdf ]
ใบสมัครแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีงานลอยกระทงปี2565
[ data_6327_4ใบสมัครแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีงานลอยกระทงปี2565.pdf ]
ใบสมัครประกวดกระทงปี2565
[ data_3630_3ใบสมัครประกวดกระทงปี2565.pdf ]
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครองหนูน้อยนพมาศขวัญใจนพมาศปี2565
[ data_4963_หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครองหนูน้อยนพมาศขวัญใจนพมาศ.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดคราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ทับผิวจราจรคอนกรีตเดิม สายหมู่ที่ ๕
[ data_3213_ประกาศ.pdf ]
ร่างประกดวดราคาจ้างโครงการโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ทับผิวจราจรคอนกรีตเดิม สายหมู่ที่ ๕ บ้านตะตึงไถ
[ data_7135_ร่างประกาศ ม.5.pdf ]
ตารางราคากลางก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11
[ data_4583_บก .1.pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2566 (ข้อบัญญัติ พ.ศ.2566)
[ data_9128_แผนงบประมาณ 2566.pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565 (งบจ่ายขาดเงินสะสม)
[ data_6418_แผนจ่ายขาด 65.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150