Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
 

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กองคลังประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 408 ] จัดเก็บรายได้
30 พฤศจิกายน 2563
ประชาสัมพันธ์ กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563  [ 379 ] จัดเก็บรายได้
30 พฤศจิกายน 2563
สำนักปลัดการคุ้มครองพันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธ์ุพืชป่า  [ 386 ] administrator
04 สิงหาคม 2563
สำนักปลัดคู่มือการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น  [ 560 ] administrator
04 สิงหาคม 2563
สำนักปลัดขอเชิญ อนุรักษ์รักษาพันธุพืชท้องถิ่น   [ 431 ] administrator
16 พฤษภาคม 2562
สำนักปลัดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  [ 316 ] งานกฎหมายและคดี
14 กรกฏาคม 2563
กองคลังประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  [ 649 ] จัดเก็บรายได้
11 มิถุนายน 2563
กองช่างคู่มือสำหรับประชาชน  [ 744 ] งานก่อสร้าง
24 เมษายน 2563
สำนักปลัดคำแนะนำการจัดการขยะมูลฝอยสำหรับประชาชนในช่วงวิกฤติ โรคติดต่อ Covid -19  [ 831 ] administrator
17 เมษายน 2563
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  [ 1250 ] administrator
28 มกราคม 2563
กองคลังประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 741 ] จัดเก็บรายได้
02 มกราคม 2563
สำนักปลัดการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   [ 760 ] administrator
19 พฤศจิกายน 2562
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง เปิดให้บริการในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการในวันทำการปกติ  [ 773 ] administrator
19 พฤศจิกายน 2562
กองคลังประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 504 ] จัดเก็บรายได้
07 พฤศจิกายน 2562
สำนักปลัดการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเองของ อบต.หนองตาแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์  [ 599 ] administrator
22 ตุลาคม 2562
สำนักปลัดระวังมิจฉาชีพ เรียกเก็บเงินค่าน้ำปลอม!!  [ 324 ] administrator
18 กันยายน 2562
สำนักปลัดข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb  [ 679 ] administrator
14 สิงหาคม 2562
กองคลังกฏกระทรวง กำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 654 ] จัดเก็บรายได้
27 กรกฏาคม 2562
กองคลัง20 คำถาม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 648 ] จัดเก็บรายได้
25 กรกฏาคม 2562
กองคลังพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 408 ] จัดเก็บรายได้
23 กรกฏาคม 2562
หน้าที่ 1 2 3 4 5
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ช่วยสนับสนุนสั่งซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่
[ 4382786_ประชาสัมพันธ์ซื้อลำไยเชียงใหม่.pdf ]
ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2566
[ 99022785_แผ่นพับ_Page_1.jpg ]
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2565
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
[ data_3587_IMG_20220707_0002.pdf ]
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางราคากลางก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11
[ data_4583_บก .1.pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2566 (ข้อบัญญัติ พ.ศ.2566)
[ data_9128_แผนงบประมาณ 2566.pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565 (งบจ่ายขาดเงินสะสม)
[ data_6418_แผนจ่ายขาด 65.pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2566 (อุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.2566)
[ data_8655_แผนจัดศื้อจัดจ้าง.pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2566 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)
[ data_8520_แผนจัดศื้อจัดจ้าง.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150