Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 2 ] คน
 

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
สำนักปลัดรายงานสรุปผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.นอกเมือง ปีงบประมาณ 2563  [ 136 ] งานกฎหมายและคดี
30 กรกฏาคม 2564
สำนักปลัดการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา  [ 135 ] งานกฎหมายและคดี
30 กรกฏาคม 2564
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน และผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ  [ 199 ] งานบุคลากร
30 กรกฏาคม 2564
สำนักปลัดรายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  [ 225 ] งานพัฒนาชุมชน
01 เมษายน 2563
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์  [ 197 ] administrator
04 มิถุนายน 2563
สำนักปลัดขอเชิญชวนประชาชนร่วมประชุมเเสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม  [ 492 ] administrator
12 กรกฏาคม 2564
เฝ้าระวัง โรคลัมปี- สกิน   [ 383 ] administrator
01 มิถุนายน 2564
สำนักปลัดสามารถดาวน์โหลด Application ITAS ผ่าน ios และ Android ได้แล้ว โหลดเลย  [ 371 ] administrator
27 พฤษภาคม 2564
สำนักปลัดประกาศ อบต. นอกเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) และพนักงานจ้างทั่วไป  [ 480 ] administrator
25 พฤษภาคม 2564
สำนักปลัดสาร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอนุชา นาคาสัย ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2564  [ 336 ] administrator
17 พฤษภาคม 2564
สำนักปลัดประกาศ คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานฯ  [ 267 ] administrator
17 พฤษภาคม 2564
สำนักปลัดการดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564  [ 158 ] administrator
23 เมษายน 2564
กองคลังแบบแสดงข้อมูลการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ต.ค. 63 - มี.ค. 64  [ 165 ] administrator
01 เมษายน 2564
กองช่างข้อมูลผู้มารับบริการเกี่ยวกับงานควบคุมอาคาร 1 ต.ค. 63 - 30 มี.ค. 64   [ 170 ] administrator
01 เมษายน 2564
กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมข้อมูลสถิติการให้บริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563-มีนาคม พ.ศ.2564  [ 165 ] administrator
13 พฤษภาคม 2564
สำนักปลัดประกาศ อบต.นอกเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  [ 408 ] administrator
07 พฤษภาคม 2564
สำนักปลัดโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564  [ 279 ] administrator
02 เมษายน 2564
สำนักปลัดขอเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสระดับชาติให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่าน  [ 375 ] administrator
02 เมษายน 2564
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 พร้อมประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับ  [ 304 ] งานพัฒนาชุมชน
16 มีนาคม 2564
สำนักปลัดบริการรับลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการ เราชนะ  [ 364 ] administrator
01 มีนาคม 2564
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6
ข่าวประกาศล่าสุด

ใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศปี2565
[ data_3926_6ใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศปี2565.pdf ]
ใบสมัครประกวดขวัญใจนางนพมาศปี2565
[ data_5312_5ใบสมัครประกวดขวัญใจนางนพมาศปี2565.pdf ]
ใบสมัครแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีงานลอยกระทงปี2565
[ data_6327_4ใบสมัครแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีงานลอยกระทงปี2565.pdf ]
ใบสมัครประกวดกระทงปี2565
[ data_3630_3ใบสมัครประกวดกระทงปี2565.pdf ]
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครองหนูน้อยนพมาศขวัญใจนพมาศปี2565
[ data_4963_หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครองหนูน้อยนพมาศขวัญใจนพมาศ.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดคราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ทับผิวจราจรคอนกรีตเดิม สายหมู่ที่ ๕
[ data_3213_ประกาศ.pdf ]
ร่างประกดวดราคาจ้างโครงการโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ทับผิวจราจรคอนกรีตเดิม สายหมู่ที่ ๕ บ้านตะตึงไถ
[ data_7135_ร่างประกาศ ม.5.pdf ]
ตารางราคากลางก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11
[ data_4583_บก .1.pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2566 (ข้อบัญญัติ พ.ศ.2566)
[ data_9128_แผนงบประมาณ 2566.pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565 (งบจ่ายขาดเงินสะสม)
[ data_6418_แผนจ่ายขาด 65.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150