Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 2 ] คน
 

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กองการศึกษาใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศปี2565  [ 21 ] กองการศึกษา
28 ตุลาคม 2565
กองการศึกษาใบสมัครประกวดขวัญใจนางนพมาศปี2565  [ 23 ] กองการศึกษา
28 ตุลาคม 2565
กองการศึกษาใบสมัครแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีงานลอยกระทงปี2565  [ 29 ] กองการศึกษา
28 ตุลาคม 2565
กองการศึกษาใบสมัครประกวดกระทงปี2565  [ 19 ] กองการศึกษา
28 ตุลาคม 2565
กองการศึกษาหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครองหนูน้อยนพมาศขวัญใจนพมาศปี2565  [ 25 ] กองการศึกษา
28 ตุลาคม 2565
กองการศึกษาใบสมัครเข้าแข่งขันกีฬาลอยกระทงปี2565  [ 35 ] กองการศึกษา
28 ตุลาคม 2565
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์ช่วยสนับสนุนสั่งซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  [ 59 ] งานเกษตร
13 กันยายน 2565
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2566  [ 163 ] งานเกษตร
31 สิงหาคม 2565
สำนักปลัดวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2565   [ 176 ] administrator
11 กรกฏาคม 2565
สำนักปลัดกฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน   [ 97 ] administrator
07 กรกฏาคม 2565
สำนักปลัดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 263 ] งานพัฒนาชุมชน
20 มิถุนายน 2565
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการ "บอกดิน 3"  [ 816 ] งานเกษตร
15 มิถุนายน 2565
กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมประชาสัมพันธ์ตารางกำหนดการออกปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลนอกเมือง งบประมาณ 2565   [ 89 ] administrator
14 มิถุนายน 2565
สำนักปลัดรายชื่อผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  [ 134 ] งานพัฒนาชุมชน
30 กันยายน 2564
สำนักปลัดรายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  [ 126 ] งานพัฒนาชุมชน
09 พฤศจิกายน 2564
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ผลการลดพลังงานไฟฟ้าของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  [ 63 ] administrator
07 ตุลาคม 2564
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์น้ำมัน ปี 2564-2565  [ 102 ] งานเกษตร
09 พฤษภาคม 2565
สำนักปลัดเอกสารเผยแพร่: สมุนไพรหลังบ้าน ช่วยต้านโควิด-19  [ 147 ] งานเกษตร
02 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักปลัดเอกสารเผยแพร่: วันดินโลก  [ 106 ] งานเกษตร
03 ธันวาคม 2564
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินในยุค 4.0 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  [ 223 ] งานเกษตร
22 กุมภาพันธ์ 2565
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6
ข่าวประกาศล่าสุด

ใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศปี2565
[ data_3926_6ใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศปี2565.pdf ]
ใบสมัครประกวดขวัญใจนางนพมาศปี2565
[ data_5312_5ใบสมัครประกวดขวัญใจนางนพมาศปี2565.pdf ]
ใบสมัครแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีงานลอยกระทงปี2565
[ data_6327_4ใบสมัครแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีงานลอยกระทงปี2565.pdf ]
ใบสมัครประกวดกระทงปี2565
[ data_3630_3ใบสมัครประกวดกระทงปี2565.pdf ]
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครองหนูน้อยนพมาศขวัญใจนพมาศปี2565
[ data_4963_หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครองหนูน้อยนพมาศขวัญใจนพมาศ.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดคราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ทับผิวจราจรคอนกรีตเดิม สายหมู่ที่ ๕
[ data_3213_ประกาศ.pdf ]
ร่างประกดวดราคาจ้างโครงการโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ทับผิวจราจรคอนกรีตเดิม สายหมู่ที่ ๕ บ้านตะตึงไถ
[ data_7135_ร่างประกาศ ม.5.pdf ]
ตารางราคากลางก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11
[ data_4583_บก .1.pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2566 (ข้อบัญญัติ พ.ศ.2566)
[ data_9128_แผนงบประมาณ 2566.pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565 (งบจ่ายขาดเงินสะสม)
[ data_6418_แผนจ่ายขาด 65.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150