Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรงวันหยุดเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น)<-->[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 2 ] คน
 
Css
 • Css
กำลังออนไลน์ 5 คน
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
1,105
เดือนที่แล้ว
2,630
ปีนี้
7,539
ปีที่แล้ว
18,568
 หนังสือพิมพ
 สถานีโทรทัศน
 กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
  ประกาศอบต.นอกเมือง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
บันทึก : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน (54)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
บันทึก : 08 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน (98)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
บันทึก : 04 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน (82)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
บันทึก : 29 มกราคม 2564 | อ่าน (57)
  ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564
บันทึก : 02 เมษายน 2564 | อ่าน (28)
ขอเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสระดับชาติให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่าน
บันทึก : 02 เมษายน 2564 | อ่าน (16)
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 พร้อมประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับ
บันทึก : 16 มีนาคม 2564 | อ่าน (43)
บริการรับลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการ เราชนะ
บันทึก : 01 มีนาคม 2564 | อ่าน (41)
เชิญ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน ตลาด สะเร็น มาร์เก็ต
บันทึก : 01 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน (79)
 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ตารางเผยแพร่ราคากลาง งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ
บันทึก : 08 เมษายน 2564 | อ่าน (13)
ประกาศเชิญชวนผู้ประสงค์ที่จะทำการขุดลอกแหล่งนำ้สาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน(หนองโดนสุด)
บันทึก : 02 เมษายน 2564 | อ่าน (14)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างดินซีเมนต์โพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต)ปิดผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในบ้านหลักวอ หมู่ 11
บันทึก : 08 มกราคม 2564 | อ่าน (448)
ตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างดินซีเมนต์โพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 11
บันทึก : 21 ธันวาคม 2563 | อ่าน (116)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ ม.5
บันทึก : 03 กันยายน 2563 | อ่าน (227)
 ผลการประกวดราคา

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_5590_สขร 1 มี.ค. 2564.pdf ]
บันทึก : 08 เมษายน 2564 | อ่าน (11
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
[ data_2270_สขร 1 ก.พ. 2564.pdf ]
บันทึก : 15 มีนาคม 2564 | อ่าน (11
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_6589_สขร 1 ม.ค. 2564.pdf ]
บันทึก : 08 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน (9
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_2452_สขร 1 ธ.ค. 2563.pdf ]
บันทึก : 08 มกราคม 2564 | อ่าน (11
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_5659_สขร 1 พ.ย. 2563.pdf ]
บันทึก : 07 ธันวาคม 2563 | อ่าน (9
 ภาพกิจกรรมอบต.นอกเมือง
 

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ส
รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปี 2563
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 25 (1.9 MB)
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน ไตรมาส
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2563

งานพัฒนาชุมชน (เด็กแรกเกิด)
งานพัฒนาชุมชน (เบี้ยยังชีพ) (99.2 KB)
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลู (122.3 KB)
แผนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (57.6 KB)
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งเป็ (56.9 KB)
ดูทั้งหมด...
 
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150