Untitled Document
 
Css
 • Css
กำลังออนไลน์ 3 คน
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
384
เดือนที่แล้ว
1,240
ปีนี้
13,728
ปีที่แล้ว
8,353
 หนังสือพิมพ
 สถานีโทรทัศน
 กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
  ประกาศอบต.นอกเมือง

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
บันทึก : 06 สิงหาคม 2562 | อ่าน (68)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (1)
บันทึก : 22 กรกฏาคม 2562 | อ่าน (96)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานของตำแหน่งประเภทวิชาการ
บันทึก : 13 มีนาคม 2562 | อ่าน (195)
เรื่อง กำหนดวันให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2562
บันทึก : 02 มกราคม 2562 | อ่าน (108)
  ข่าวประชาสัมพันธ์

การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
บันทึก : 19 พฤศจิกายน 2562 | อ่าน (16)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง เปิดให้บริการในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการในวันทำการปกติ
บันทึก : 19 พฤศจิกายน 2562 | อ่าน (28)
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
บันทึก : 07 พฤศจิกายน 2562 | อ่าน (17)
การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเองของ อบต.หนองตาแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์
บันทึก : 22 ตุลาคม 2562 | อ่าน (35)
ระวังมิจฉาชีพ เรียกเก็บเงินค่าน้ำปลอม!!
บันทึก : 18 กันยายน 2562 | อ่าน (38)
 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทิศใต้วัดหลักวอ หมู่ 11
บันทึก : 06 ธันวาคม 2562 | อ่าน (5)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากห้วยทัพพลถึงทางรถไฟ หมู่ 13
บันทึก : 06 ธันวาคม 2562 | อ่าน (4)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหอพักฉวีวรรณถึงสนามฟุตบอล หมู่ 21
บันทึก : 06 ธันวาคม 2562 | อ่าน (6)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร แอสฟัลท์ติคคอนกรีต ถนนเส้นกลางหมู่บ้านถึงแยกบ้านนางสนิท หมู่ 9
บันทึก : 06 ธันวาคม 2562 | อ่าน (7)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างตึกเขียว หมู่ 6
บันทึก : 06 ธันวาคม 2562 | อ่าน (6)
 ผลการประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มี.ค. 62
[ data_3191_สขร มี.ค. 62.PDF ]
บันทึก : 25 เมษายน 2562 | อ่าน (98
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธ.ค. 61
[ data_9508_สขร ธ.ค. 61.PDF ]
บันทึก : 25 เมษายน 2562 | อ่าน (61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
[ data_2645_ประกาศผล ปรับปรุงอาคาร.PDF ]
บันทึก : 09 ตุลาคม 2561 | อ่าน (143
สขร เดือน ตุลาคม 2561
[ data_5515_สขร ต.ค.61.PDF ]
บันทึก : 09 ตุลาคม 2561 | อ่าน (135
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (6)
บันทึก : 04 ตุลาคม 2561 | อ่าน (251)
 ภาพกิจกรรมอบต.นอกเมือง
 

รายรับจริง ประจำปี 2562
รายจ่ายจริง ประจำปี 2562
บัญชีรายละเอียดรายจ่ายจริงปีงบประ (3.0 MB)
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีส้ (307.4 KB)
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2562

คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (255.8 KB)
การขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปล (1.7 MB)
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอจดทะเบ (832.0 KB)
หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์ (186.4 KB)
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (255.8 KB)
 
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150