Untitled Document
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 3 ] คน
 
Css
 • Css
กำลังออนไลน์ 3 คน
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
1,161
เดือนที่แล้ว
2,278
ปีนี้
1,161
ปีที่แล้ว
18,568
 หนังสือพิมพ
 สถานีโทรทัศน
 กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
  ประกาศอบต.นอกเมือง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
บันทึก : 09 ธันวาคม 2563 | อ่าน (37)
การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง
บันทึก : 02 ตุลาคม 2563 | อ่าน (54)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563
บันทึก : 31 สิงหาคม 2563 | อ่าน (128)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง
บันทึก : 06 สิงหาคม 2563 | อ่าน (118)
  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2564
บันทึก : 01 ธันวาคม 2563 | อ่าน (54)
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
บันทึก : 30 พฤศจิกายน 2563 | อ่าน (41)
ประชาสัมพันธ์ กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
บันทึก : 30 พฤศจิกายน 2563 | อ่าน (56)
การคุ้มครองพันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธ์ุพืชป่า
บันทึก : 04 สิงหาคม 2563 | อ่าน (147)
คู่มือการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
บันทึก : 04 สิงหาคม 2563 | อ่าน (144)
 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างดินซีเมนต์โพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต)ปิดผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในบ้านหลักวอ หมู่ 11
บันทึก : 08 มกราคม 2564 | อ่าน (49)
ตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างดินซีเมนต์โพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 11
บันทึก : 21 ธันวาคม 2563 | อ่าน (24)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ ม.5
บันทึก : 03 กันยายน 2563 | อ่าน (109)
ตารางเผยแพร่ราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ ม.5
บันทึก : 03 กันยายน 2563 | อ่าน (110)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสง์
บันทึก : 02 กันยายน 2563 | อ่าน (88)
 ผลการประกวดราคา

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[ data_202_สขร 12 เดือน ปี 2563.pdf ]
บันทึก : 20 ตุลาคม 2563 | อ่าน (41
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563
[ data_84_สขร ก.ย. 63.pdf ]
บันทึก : 20 ตุลาคม 2563 | อ่าน (41
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563
[ data_9883_สขร ก.ค. 63.pdf ]
บันทึก : 18 สิงหาคม 2563 | อ่าน (63
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[ data_4475_สขร 6 เดือน ปี 2563.pdf ]
บันทึก : 07 กรกฏาคม 2563 | อ่าน (39
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
บันทึก : 03 กรกฏาคม 2563 | อ่าน (149)
 ภาพกิจกรรมอบต.นอกเมือง
 

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 25 (1.9 MB)
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน ไตรมาส
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2563
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน ประจำป
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ

งานพัฒนาชุมชน (เด็กแรกเกิด)
งานพัฒนาชุมชน (เบี้ยยังชีพ) (99.2 KB)
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลู (122.3 KB)
แผนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (57.6 KB)
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งเป็ (56.9 KB)
ดูทั้งหมด...
 
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150