Untitled Document
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
Css
 • Css
 • Css
กำลังออนไลน์ 2 คน
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
665
เดือนที่แล้ว
1,229
ปีนี้
7,489
ปีที่แล้ว
8,353
 หนังสือพิมพ
 สถานีโทรทัศน
 กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
  ประกาศอบต.นอกเมือง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานของตำแหน่งประเภทวิชาการ
บันทึก : 13 มีนาคม 2562 | อ่าน (96)
เรื่อง กำหนดวันให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2562
บันทึก : 02 มกราคม 2562 | อ่าน (64)
เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ ที่ตั้งอยู่ตำบลนอกเมือง อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ. 2562
บันทึก : 18 ธันวาคม 2561 | อ่าน (197)
เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ ที่ตั้งอยู่ตำบลนอกเมือง อันต้องเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์
บันทึก : 18 ธันวาคม 2561 | อ่าน (391)
  ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางติอต่อระบบออนไลน์
บันทึก : 30 มิถุนายน 2562 | อ่าน (14)
กิจกรรมสร้างความตระหนักไม่ทนต่อการทุจริตในศพค.
บันทึก : 28 มิถุนายน 2562 | อ่าน (24)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
บันทึก : 04 กุมภาพันธ์ 2562 | อ่าน (37)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บันทึก : 04 กุมภาพันธ์ 2562 | อ่าน (40)
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
บันทึก : 04 กุมภาพันธ์ 2562 | อ่าน (36)
 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ภายในหมู่ที่ 10 (ซอยนายแมน)
บันทึก : 11 กรกฏาคม 2562 | อ่าน (9)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่ที่ 10 (ซอยนายแมน) (1)
บันทึก : 11 กรกฏาคม 2562 | อ่าน (13)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปรับปรุงอาคารห้องประชุม
บันทึก : 22 พฤษภาคม 2562 | อ่าน (33)
ราคากลาง ก่อสร้างอาคารสำนักงานปรับปรุงอาคารห้องประชุม (1)
บันทึก : 13 พฤษภาคม 2562 | อ่าน (56)
ประกาศซ่อมสร้างผิวพาราแอสฟัลท์ ม.17
บันทึก : 14 มีนาคม 2562 | อ่าน (46)
 ผลการประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มี.ค. 62
[ data_3191_สขร มี.ค. 62.PDF ]
บันทึก : 25 เมษายน 2562 | อ่าน (23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธ.ค. 61
[ data_9508_สขร ธ.ค. 61.PDF ]
บันทึก : 25 เมษายน 2562 | อ่าน (17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
[ data_2645_ประกาศผล ปรับปรุงอาคาร.PDF ]
บันทึก : 09 ตุลาคม 2561 | อ่าน (91
สขร เดือน ตุลาคม 2561
[ data_5515_สขร ต.ค.61.PDF ]
บันทึก : 09 ตุลาคม 2561 | อ่าน (87
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (6)
บันทึก : 04 ตุลาคม 2561 | อ่าน (169)
 ภาพกิจกรรมอบต.นอกเมือง
 

บัญชีรายละเอียดรายจ่ายจริงปีงบประ (3.0 MB)
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีส้ (307.4 KB)
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2562
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2561
รายจ่ายจริง ต.ค.61-มี.ค.62 (216.9 KB)

การขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปล (1.7 MB)
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอจดทะเบ (832.0 KB)
หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์ (186.4 KB)
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (255.8 KB)
คำร้องทั่วไป (19.3 KB)
 
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150