Untitled Document
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 2 ] คน
 
Css
 • Css
 • Css
กำลังออนไลน์ 6 คน
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
1,059
เดือนที่แล้ว
1,270
ปีนี้
9,153
ปีที่แล้ว
8,353
 หนังสือพิมพ
 สถานีโทรทัศน
 กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
  ประกาศอบต.นอกเมือง

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
บันทึก : 06 สิงหาคม 2562 | อ่าน (10)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (1)
บันทึก : 22 กรกฏาคม 2562 | อ่าน (27)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานของตำแหน่งประเภทวิชาการ
บันทึก : 13 มีนาคม 2562 | อ่าน (150)
เรื่อง กำหนดวันให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2562
บันทึก : 02 มกราคม 2562 | อ่าน (75)
  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb
บันทึก : 14 สิงหาคม 2562 | อ่าน (8)
กฏกระทรวง กำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
บันทึก : 27 กรกฏาคม 2562 | อ่าน (12)
20 คำถาม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
บันทึก : 25 กรกฏาคม 2562 | อ่าน (8)
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
บันทึก : 23 กรกฏาคม 2562 | อ่าน (11)
อัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
บันทึก : 23 กรกฏาคม 2562 | อ่าน (14)
 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ที่ 11 (คุ้มโรงต้ม)
บันทึก : 15 สิงหาคม 2562 | อ่าน (2)
ประกาศจ้างซ่อมสร้างผิวจราจร แอสฟัลติกท์คอนกรีต ภายในหมู่ที่ 9 (คุ้มทางรถไฟ)
บันทึก : 15 สิงหาคม 2562 | อ่าน (4)
ประกาศจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนองใหญ่ ภายในหมู่ที่ 5
บันทึก : 15 สิงหาคม 2562 | อ่าน (6)
ประกาศจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่ที่ 19
บันทึก : 15 สิงหาคม 2562 | อ่าน (3)
ประกาศจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่ที่ 20 (ซอย 3)
บันทึก : 15 สิงหาคม 2562 | อ่าน (6)
 ผลการประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มี.ค. 62
[ data_3191_สขร มี.ค. 62.PDF ]
บันทึก : 25 เมษายน 2562 | อ่าน (37
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธ.ค. 61
[ data_9508_สขร ธ.ค. 61.PDF ]
บันทึก : 25 เมษายน 2562 | อ่าน (29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
[ data_2645_ประกาศผล ปรับปรุงอาคาร.PDF ]
บันทึก : 09 ตุลาคม 2561 | อ่าน (104
สขร เดือน ตุลาคม 2561
[ data_5515_สขร ต.ค.61.PDF ]
บันทึก : 09 ตุลาคม 2561 | อ่าน (97
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (6)
บันทึก : 04 ตุลาคม 2561 | อ่าน (195)
 ภาพกิจกรรมอบต.นอกเมือง
 

บัญชีรายละเอียดรายจ่ายจริงปีงบประ (3.0 MB)
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีส้ (307.4 KB)
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2562
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2561
รายจ่ายจริง ต.ค.61-มี.ค.62 (216.9 KB)

คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (255.8 KB)
การขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปล (1.7 MB)
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอจดทะเบ (832.0 KB)
หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์ (186.4 KB)
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (255.8 KB)
 
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150