Untitled Document
 
Css
 • Css
กำลังออนไลน์ 2 คน
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
1,132
เดือนที่แล้ว
1,515
ปีนี้
3,935
ปีที่แล้ว
14,808
 หนังสือพิมพ
 สถานีโทรทัศน
 กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
  ประกาศอบต.นอกเมือง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่องให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ ที่ตั้งอยู่ตำบลนอกเมือง ไปรับแบบพิมพ์ฯ
บันทึก : 27 มกราคม 2563 | อ่าน (59)
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
บันทึก : 06 สิงหาคม 2562 | อ่าน (179)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (1)
บันทึก : 22 กรกฏาคม 2562 | อ่าน (159)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานของตำแหน่งประเภทวิชาการ
บันทึก : 13 มีนาคม 2562 | อ่าน (318)
  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง (1)
บันทึก : 28 มกราคม 2563 | อ่าน (134)
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
บันทึก : 02 มกราคม 2563 | อ่าน (132)
การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
บันทึก : 19 พฤศจิกายน 2562 | อ่าน (124)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง เปิดให้บริการในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการในวันทำการปกติ
บันทึก : 19 พฤศจิกายน 2562 | อ่าน (169)
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
บันทึก : 07 พฤศจิกายน 2562 | อ่าน (85)
 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างดินซีเมนต์โพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 4
บันทึก : 25 มีนาคม 2563 | อ่าน (5)
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างดินซีเมนต์โพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 11
บันทึก : 25 มีนาคม 2563 | อ่าน (7)
ตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างดินซีเมนต์โพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 4
บันทึก : 19 มีนาคม 2563 | อ่าน (9)
ตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างดินซีเมนต์โพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 11
บันทึก : 19 มีนาคม 2563 | อ่าน (12)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ
บันทึก : 02 มีนาคม 2563 | อ่าน (10)
 ผลการประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563
[ data_2987_สขร มี.ค.63.pdf ]
บันทึก : 26 มีนาคม 2563 | อ่าน (4
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562
[ data_1865_สชร ธ.ค. 62.pdf ]
บันทึก : 06 มกราคม 2563 | อ่าน (9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มี.ค. 62
[ data_3191_สขร มี.ค. 62.PDF ]
บันทึก : 25 เมษายน 2562 | อ่าน (219
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธ.ค. 61
[ data_9508_สขร ธ.ค. 61.PDF ]
บันทึก : 25 เมษายน 2562 | อ่าน (81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
[ data_2645_ประกาศผล ปรับปรุงอาคาร.PDF ]
บันทึก : 09 ตุลาคม 2561 | อ่าน (276
 ภาพกิจกรรมอบต.นอกเมือง
 

รายรับจริง ประจำปี 2562
รายจ่ายจริง ประจำปี 2562
บัญชีรายละเอียดรายจ่ายจริงปีงบประ (3.0 MB)
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีส้ (307.4 KB)
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2561

แผนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (57.6 KB)
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งเป็ (56.9 KB)
คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและ (81.6 KB)
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลู (153.7 KB)
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอ (41.2 KB)
ดูทั้งหมด...
 
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150