Untitled Document
 
Css
 • Css
กำลังออนไลน์ 2 คน
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
1,672
เดือนที่แล้ว
1,672
ปีนี้
7,189
ปีที่แล้ว
14,808
 หนังสือพิมพ
 สถานีโทรทัศน
 กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
  ประกาศอบต.นอกเมือง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่องให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ ที่ตั้งอยู่ตำบลนอกเมือง ไปรับแบบพิมพ์ฯ
บันทึก : 27 มกราคม 2563 | อ่าน (227)
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
บันทึก : 06 สิงหาคม 2562 | อ่าน (325)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานของตำแหน่งประเภทวิชาการ
บันทึก : 13 มีนาคม 2562 | อ่าน (532)
เรื่อง กำหนดวันให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2562
บันทึก : 02 มกราคม 2562 | อ่าน (235)
  ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือสำหรับประชาชน (2)
บันทึก : 24 เมษายน 2563 | อ่าน (55)
คำแนะนำการจัดการขยะมูลฝอยสำหรับประชาชนในช่วงวิกฤติ โรคติดต่อ Covid -19
บันทึก : 17 เมษายน 2563 | อ่าน (49)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง (1)
บันทึก : 28 มกราคม 2563 | อ่าน (341)
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
บันทึก : 02 มกราคม 2563 | อ่าน (271)
การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
บันทึก : 19 พฤศจิกายน 2562 | อ่าน (288)
 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนหน้าบ้านยายสำรวย หมู่ ๑๖
บันทึก : 13 พฤษภาคม 2563 | อ่าน (18)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. ซอยศรีณรงค์กลางหมู่บ้าน หมู่ ๑๗
บันทึก : 13 พฤษภาคม 2563 | อ่าน (27)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๔ หมู่ ๒๒
บันทึก : 13 พฤษภาคม 2563 | อ่าน (19)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๓ หมู่ ๒๐
บันทึก : 13 พฤษภาคม 2563 | อ่าน (18)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๓ แยกทางเข้าบ้านนางเพียงใจ หมู่ ๒๐
บันทึก : 13 พฤษภาคม 2563 | อ่าน (16)
 ผลการประกวดราคา

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563
[ data_1881_ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563.pdf ]
บันทึก : 17 เมษายน 2563 | อ่าน (24
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563
[ data_2987_สขร มี.ค.63.pdf ]
บันทึก : 26 มีนาคม 2563 | อ่าน (124
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562
[ data_1865_สชร ธ.ค. 62.pdf ]
บันทึก : 06 มกราคม 2563 | อ่าน (92
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มี.ค. 62
[ data_3191_สขร มี.ค. 62.PDF ]
บันทึก : 25 เมษายน 2562 | อ่าน (369
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธ.ค. 61
[ data_9508_สขร ธ.ค. 61.PDF ]
บันทึก : 25 เมษายน 2562 | อ่าน (213
 ภาพกิจกรรมอบต.นอกเมือง
 

รายรับจริง ประจำปี 2562
รายจ่ายจริง ประจำปี 2562
บัญชีรายละเอียดรายจ่ายจริงปีงบประ (3.0 MB)
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีส้ (307.4 KB)
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2561

แผนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (57.6 KB)
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งเป็ (56.9 KB)
คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและ (81.6 KB)
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลู (153.7 KB)
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอ (41.2 KB)
ดูทั้งหมด...
 
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150