Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรงวันหยุดเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น)<-->[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
กำลังออนไลน์ 3 คน
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
121
เดือนนี้
4,134
เดือนที่แล้ว
5,226
ปีนี้
4,134
ปีที่แล้ว
38,607
 หนังสือพิมพ
 สถานีโทรทัศน
 กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 • Css
 • Css
  ประกาศอบต.นอกเมือง

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง
บันทึก : 28 มกราคม 2565 | อ่าน (35)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
บันทึก : 28 มกราคม 2565 | อ่าน (3)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
บันทึก : 28 มกราคม 2565 | อ่าน (2)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565ไปรับแบบพิมพ์
บันทึก : 29 ธันวาคม 2564 | อ่าน (39)
  ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นน้ำยาตัวเต็มวัย
บันทึก : 13 มกราคม 2565 | อ่าน (26)
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร(ฉบับที่..)พ.ศ. ...
บันทึก : 09 ธันวาคม 2564 | อ่าน (48)
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมแต่งกายผ้าลายขอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี หรือผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์ ทุกวันอังคาร
บันทึก : 07 ธันวาคม 2564 | อ่าน (62)
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน
บันทึก : 19 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน (69)
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.)
บันทึก : 14 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน (68)
 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางสายบ้านเฉลิมพระเกียรติ จากสายบ้านเฉลิมพระเกียรติถึงสายเขตตำบลเฉนียง บ้านเฉลิมพระเก (1)
บันทึก : 23 กันยายน 2564 | อ่าน (505)
ตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางสายบ้านหลักวอ จากสายบ้านหลักวอ หมู่ที่ 11 (1)
บันทึก : 23 กันยายน 2564 | อ่าน (125)
ตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ม.17 (ถนนกลางหมู่บ้าน (1)
บันทึก : 23 สิงหาคม 2564 | อ่าน (202)
ร่างประกวดราคาก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.17
บันทึก : 23 สิงหาคม 2564 | อ่าน (238)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยยายนก หมู่ ๑
บันทึก : 20 กรกฏาคม 2564 | อ่าน (98)
 ผลการประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส ที่ 4
[ data_7438_ผู้ชนะไตรมาส 4.pdf ]
บันทึก : 26 ตุลาคม 2563 | อ่าน (209
ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส ที่ 3
[ data_8671_ผู้ชนะไตรมาส 3.pdf ]
บันทึก : 26 ตุลาคม 2563 | อ่าน (231
ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส ที่2
[ data_6370_ผู้ชนะไตรมาส 2.pdf ]
บันทึก : 26 ตุลาคม 2563 | อ่าน (183
ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส ที่1
[ data_3643_ผู้ชนะไตรมาส 1.pdf ]
บันทึก : 26 ตุลาคม 2563 | อ่าน (151
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564
[ data_9744_สขร พ.ค. 64.pdf ]
บันทึก : 28 พฤษภาคม 2564 | อ่าน (177
 ภาพกิจกรรมอบต.นอกเมือง
 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศรายงานรับ-จ่ายเงินประจำปี 2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 (150.0 KB)
แผนใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2564
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 25 (1.9 MB)

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอแก้ไขบ (135.5 KB)
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยช (126.5 KB)
คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและ (190.1 KB)
งานพัฒนาชุมชน (เด็กแรกเกิด)
งานพัฒนาชุมชน (เบี้ยยังชีพ) (99.2 KB)
ดูทั้งหมด...
 
 
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150