Untitled Document
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
Css
 • Css
กำลังออนไลน์ 4 คน
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
1,793
เดือนที่แล้ว
1,793
ปีนี้
13,970
ปีที่แล้ว
14,808
 หนังสือพิมพ
 สถานีโทรทัศน
 กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
  ประกาศอบต.นอกเมือง

การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง
บันทึก : 02 ตุลาคม 2563 | อ่าน (12)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563
บันทึก : 31 สิงหาคม 2563 | อ่าน (83)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง
บันทึก : 06 สิงหาคม 2563 | อ่าน (75)
เรื่อง การให้บริการประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ในสภาวะวิกฤต โคโรนา 2019
บันทึก : 23 มิถุนายน 2563 | อ่าน (76)
  ข่าวประชาสัมพันธ์

การคุ้มครองพันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธ์ุพืชป่า
บันทึก : 04 สิงหาคม 2563 | อ่าน (89)
คู่มือการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
บันทึก : 04 สิงหาคม 2563 | อ่าน (79)
กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พรบ.คุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ.2542
บันทึก : 04 สิงหาคม 2563 | อ่าน (103)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
บันทึก : 14 กรกฏาคม 2563 | อ่าน (65)
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
บันทึก : 11 มิถุนายน 2563 | อ่าน (134)
 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ ม.5
บันทึก : 03 กันยายน 2563 | อ่าน (56)
ตารางเผยแพร่ราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ ม.5
บันทึก : 03 กันยายน 2563 | อ่าน (44)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสง์
บันทึก : 02 กันยายน 2563 | อ่าน (34)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ประชุมประชาคม
บันทึก : 02 กันยายน 2563 | อ่าน (33)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ประชุมประชาคม
บันทึก : 28 สิงหาคม 2563 | อ่าน (41)
 ผลการประกวดราคา

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
บันทึก : 03 กรกฏาคม 2563 | อ่าน (96)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563
[ data_5937_สขร พ.ค.63.pdf ]
บันทึก : 05 มิถุนายน 2563 | อ่าน (69
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563
[ data_1881_ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563.pdf ]
บันทึก : 17 เมษายน 2563 | อ่าน (191
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มี.ค. 62
[ data_3191_สขร มี.ค. 62.PDF ]
บันทึก : 25 เมษายน 2562 | อ่าน (659
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธ.ค. 61
[ data_9508_สขร ธ.ค. 61.PDF ]
บันทึก : 25 เมษายน 2562 | อ่าน (434
 ภาพกิจกรรมอบต.นอกเมือง
 

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 25 (1.9 MB)
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน ไตรมาส
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2563
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน ประจำป
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ

งานพัฒนาชุมชน (เด็กแรกเกิด)
งานพัฒนาชุมชน (เบี้ยยังชีพ) (99.2 KB)
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลู (122.3 KB)
แผนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (57.6 KB)
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งเป็ (56.9 KB)
ดูทั้งหมด...
 
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150