Untitled Document
 
Css
 • Css
กำลังออนไลน์ 3 คน
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
819
เดือนที่แล้ว
1,313
ปีนี้
12,923
ปีที่แล้ว
8,353
 หนังสือพิมพ
 สถานีโทรทัศน
 กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
  ประกาศอบต.นอกเมือง

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
บันทึก : 06 สิงหาคม 2562 | อ่าน (64)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (1)
บันทึก : 22 กรกฏาคม 2562 | อ่าน (86)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานของตำแหน่งประเภทวิชาการ
บันทึก : 13 มีนาคม 2562 | อ่าน (191)
เรื่อง กำหนดวันให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2562
บันทึก : 02 มกราคม 2562 | อ่าน (105)
  ข่าวประชาสัมพันธ์

การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
บันทึก : 19 พฤศจิกายน 2562 | อ่าน (10)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง เปิดให้บริการในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการในวันทำการปกติ
บันทึก : 19 พฤศจิกายน 2562 | อ่าน (8)
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
บันทึก : 07 พฤศจิกายน 2562 | อ่าน (10)
การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเองของ อบต.หนองตาแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์
บันทึก : 22 ตุลาคม 2562 | อ่าน (17)
ระวังมิจฉาชีพ เรียกเก็บเงินค่าน้ำปลอม!!
บันทึก : 18 กันยายน 2562 | อ่าน (32)
 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ตารางเผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างถนน คสลม.12
บันทึก : 06 กันยายน 2562 | อ่าน (41)
ประกาศ ก่อสร้างถนน คสล ม.12
บันทึก : 06 กันยายน 2562 | อ่าน (34)
ประกาศจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ที่ 11 (คุ้มโรงต้ม)
บันทึก : 15 สิงหาคม 2562 | อ่าน (34)
ประกาศจ้างซ่อมสร้างผิวจราจร แอสฟัลติกท์คอนกรีต ภายในหมู่ที่ 9 (คุ้มทางรถไฟ)
บันทึก : 15 สิงหาคม 2562 | อ่าน (38)
ประกาศจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนองใหญ่ ภายในหมู่ที่ 5
บันทึก : 15 สิงหาคม 2562 | อ่าน (39)
 ผลการประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มี.ค. 62
[ data_3191_สขร มี.ค. 62.PDF ]
บันทึก : 25 เมษายน 2562 | อ่าน (89
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธ.ค. 61
[ data_9508_สขร ธ.ค. 61.PDF ]
บันทึก : 25 เมษายน 2562 | อ่าน (58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
[ data_2645_ประกาศผล ปรับปรุงอาคาร.PDF ]
บันทึก : 09 ตุลาคม 2561 | อ่าน (136
สขร เดือน ตุลาคม 2561
[ data_5515_สขร ต.ค.61.PDF ]
บันทึก : 09 ตุลาคม 2561 | อ่าน (128
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (6)
บันทึก : 04 ตุลาคม 2561 | อ่าน (241)
 ภาพกิจกรรมอบต.นอกเมือง
 

รายรับจริง ประจำปี 2562
รายจ่ายจริง ประจำปี 2562
บัญชีรายละเอียดรายจ่ายจริงปีงบประ (3.0 MB)
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีส้ (307.4 KB)
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2562

คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (255.8 KB)
การขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปล (1.7 MB)
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอจดทะเบ (832.0 KB)
หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์ (186.4 KB)
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (255.8 KB)
 
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150