Untitled Document
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 2 ] คน
 
สมาชิกสามารถส่งคำถาม ถึง อบต.นอกเมือง คลิกที่ >> ตั้งคำถามใหม่

เผาขยะ เผากิ่งไม้ใบไม้ อ่าน [1] ตอบ [0] เรื่องร้องเรียน
รถเก็บขยะ อ่าน [1] ตอบ [0] เรื่องร้องเรียน
การจ่ายค่าขยะ อ่าน [2] ตอบ [1] เรื่องทั่วไป
มีบริการตัดต้นไม้ไหม อ่าน [6] ตอบ [1] เรื่องทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมบำรุงถนนที่เกิดความเสียหายจากน้ำท่วม อ่าน [1] ตอบ [0] เรื่องทั่วไป
ไฟส่องสว่างถนนดับ อ่าน [0] ตอบ [0] เรื่องร้องเรียน
บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ อ่าน [1] ตอบ [0] เรื่องทั่วไป
ขออนุเคราะห์ไฟส่องสว่างถนนสาธารณะ อ่าน [1] ตอบ [0] เรื่องทั่วไป
ถนนชำรุด อุบัติเหตุบ่อยครั้ง อ่าน [3] ตอบ [0] เรื่องทั่วไป
ใช้ถนนซอยเข้า ออกไม่ได้ อ่าน [7] ตอบ [1] เรื่องร้องเรียน
ขอเชิญประชุมแผนถวายความปลอดภัย อ่าน [6] ตอบ [0] เรื่องทั่วไป
ขอระบบไฟฟ้าสาธารณะตามทางหลวงท้องถิ่น อ่าน [3] ตอบ [1] เรื่องทั่วไป
ไฟส่องสว่างถนนดับ อ่าน [4] ตอบ [1] เรื่องร้องเรียน
ติดตามการลงทะเบียนสงเคราะห์บุตร เลขที่ บัตรบุตร1329902219930เลขที่บัตรแม่ 1329900226921 อ่าน [7] ตอบ [2] เรื่องทั่วไป
ให้รถเก็บมาจัดเก็บขยะที่หน้าบ้าน และให้เจ้าหน้าที่มาจัดเก็บค่าเก็บขยะประจำปี 2564 อ่าน [1] ตอบ [1] เรื่องทั่วไป
การทำถนน อ่าน [2] ตอบ [1] เรื่องร้องเรียน
ประกาศรับพนักงาน อ่าน [4] ตอบ [3] เรื่องทั่วไป
ไฟส่องสว่างถนนดับ อ่าน [3] ตอบ [1] เรื่องร้องเรียน
เรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนถนนชำรุด อ่าน [7] ตอบ [2] เรื่องร้องเรียน
เบี้ยงผู้สูงอายุ อ่าน [3] ตอบ [1] เรื่องทั่วไป
หน้าที่ 12
 
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์การรณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว
[ 38283150_2.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (1).pdf ]
ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาสุขภาพ เพื่อรวบรวมจัดแผนสุขภาพชุมชนตำบลนอกเมือง
ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อ/การให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
[ 99593145_ช่องทางของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด.pdf ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
[ data_5959_30325_1_1699522403817.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2567
[ data_6648_ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ]
ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซอยตาทิพย์ 1 และ 2
[ 4933109_a.pdf ]
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
[ data_3298_ประกาศ รถบรรทุก (12 ที่นั่ง) 2.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลาง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
[ data_8875_บก 06.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซอยตาทิพย์ 1 และ 2
[ data_669_บก01.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150