depo 25 bonus 25 slot777 slot maxwin slot gacor 777 slot gacor slot dana slot maxwin slot gacor hari ini slot slebew-smp ::องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ::
 Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 4 ] คน
 
กำลังออนไลน์ 9 คน
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
102
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,362
ปีนี้
7,059
ปีที่แล้ว
35,661
 หนังสือพิมพ
 สถานีโทรทัศน
 กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
  แบบสำรวจ Poll อบต.นอกเมือง
  ประกาศอบต.นอกเมือง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับสิ่งปลูกสร้างบางประเภท
บันทึก : 29 มีนาคม 2566 | อ่าน (7)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง คนที่ 2
บันทึก : 12 มกราคม 2566 | อ่าน (111)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2566ไปรับแบบพิมพ์
บันทึก : 27 ธันวาคม 2565 | อ่าน (159)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
บันทึก : 27 ธันวาคม 2565 | อ่าน (74)
  ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกเผยแพร่ : พิพิธภัณฑ์ดิน (Soil Museum)
บันทึก : 26 มีนาคม 2566 | อ่าน (13)
เอกสารเผยแพร่ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดต้นยางพันธุ์ดี พ.ศ. 2556
บันทึก : 26 มีนาคม 2566 | อ่าน (14)
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
บันทึก : 25 มีนาคม 2566 | อ่าน (17)
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นทีสีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566)
บันทึก : 15 มีนาคม 2566 | อ่าน (35)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
บันทึก : 10 มีนาคม 2566 | อ่าน (48)
 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดคราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 8 (1)
บันทึก : 17 มีนาคม 2566 | อ่าน (36)
ประกาศประกวดคราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 191 หมู่ 22
บันทึก : 17 มีนาคม 2566 | อ่าน (26)
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนน คสล. เส้นกลางหมู่บ้านหน้าเซเว่น หมู่ 7
บันทึก : 17 มีนาคม 2566 | อ่าน (27)
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 8
บันทึก : 10 มีนาคม 2566 | อ่าน (26)
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. เส้นกลางหมู่บ้านหน้าเซเว่น หมู่ 7
บันทึก : 10 มีนาคม 2566 | อ่าน (26)
 ผลการประกวดราคา

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565
[ data_797_สขร ธ.ค. 2565.pdf ]
บันทึก : 05 มกราคม 2566 | อ่าน (41
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_5011_สขร พ.ย. 2565.pdf ]
บันทึก : 02 ธันวาคม 2565 | อ่าน (42
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_3077_สขร ต.ค. 2565.doc.pdf ]
บันทึก : 04 พฤศจิกายน 2565 | อ่าน (39
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565
[ data_6832_สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf ]
บันทึก : 04 ตุลาคม 2565 | อ่าน (33
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565
[ data_288_สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf ]
บันทึก : 04 ตุลาคม 2565 | อ่าน (37
 ภาพกิจกรรมอบต.นอกเมือง
 
 ถาม-ตอบ (Q&A)

ไฟส่องสว่างถนนดับ อ่าน [4] ตอบ [1]
21 พฤษภาคม 2564
จักรพงษ์ ทรัพย์พิพัฒน์
ติดตามการลงทะเบียนสงเคราะห์บุตร เลขที่ บัตรบุตร1329902219930เลขที่บัตรแม่ 1329900226921 อ่าน [7] ตอบ [2]
05 เมษายน 2564
ขวัญฤดี ปลอดกลาง
ให้รถเก็บมาจัดเก็บขยะที่หน้าบ้าน และให้เจ้าหน้าที่มาจัดเก็บค่าเก็บขยะประจำปี 2564 อ่าน [1] ตอบ [1]
03 เมษายน 2564
น.ส.พรสวรรค์ ยางธิสาร
การทำถนน อ่าน [2] ตอบ [1]
04 มีนาคม 2564
พัชรภรณ์ พรหมบุตร
ประกาศรับพนักงาน อ่าน [4] ตอบ [3]
24 กุมภาพันธ์ 2564
สุธิดา แถบทอง
ไฟส่องสว่างถนนดับ อ่าน [3] ตอบ [1]
23 กุมภาพันธ์ 2564
จักรพงษ์ ทรัพย์พิพัฒน์
เรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนถนนชำรุด อ่าน [7] ตอบ [2]
11 กุมภาพันธ์ 2564
นางพันทิพย์ เลิศยะโส
เบี้ยงผู้สูงอายุ อ่าน [3] ตอบ [1]
16 มกราคม 2564
นายวิรัตน์ ศิริมา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
ประกาศรายงานรับ-จ่ายเงินประจำปี 2565
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
แผนใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2565

หนังสือมอบอำนาจ ดำเนินการเกี่ยวกับ (98.1 KB)
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยช (92.1 KB)
คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและ (83.4 KB)
เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอแก้ไขบ (135.5 KB)
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยช (126.5 KB)
ดูทั้งหมด...
 
 
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150