Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 4 ] คน
 
สมาชิกสามารถส่งคำถาม ถึง อบต.นอกเมือง คลิกที่ >> ตั้งคำถามใหม่

เผาขยะ เผากิ่งไม้ใบไม้ อ่าน [0] ตอบ [0] เรื่องร้องเรียน
รถเก็บขยะ อ่าน [0] ตอบ [0] เรื่องร้องเรียน
การจ่ายค่าขยะ อ่าน [2] ตอบ [1] เรื่องทั่วไป
บริการช่องทางการรับชำระค่าบริการเก็บขยะรายปี อ่าน [2] ตอบ [1] เรื่องทั่วไป
ทำเรื่องการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ อ่าน [3] ตอบ [1] เรื่องทั่วไป
มีบริการตัดต้นไม้ไหม อ่าน [5] ตอบ [1] เรื่องทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมบำรุงถนนที่เกิดความเสียหายจากน้ำท่วม อ่าน [1] ตอบ [0] เรื่องทั่วไป
ไฟส่องสว่างถนนดับ อ่าน [0] ตอบ [0] เรื่องร้องเรียน
บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ อ่าน [1] ตอบ [0] เรื่องทั่วไป
ขออนุเคราะห์ไฟส่องสว่างถนนสาธารณะ อ่าน [1] ตอบ [0] เรื่องทั่วไป
ถนนชำรุด อุบัติเหตุบ่อยครั้ง อ่าน [3] ตอบ [0] เรื่องทั่วไป
ถนนชำรุด อุบัติเหตุบ่อยครั้งค่ะ อ่าน [5] ตอบ [3] เรื่องทั่วไป
ใช้ถนนซอยเข้า ออกไม่ได้ อ่าน [6] ตอบ [1] เรื่องร้องเรียน
ขอเชิญประชุมแผนถวายความปลอดภัย อ่าน [5] ตอบ [0] เรื่องทั่วไป
ขอระบบไฟฟ้าสาธารณะตามทางหลวงท้องถิ่น อ่าน [3] ตอบ [1] เรื่องทั่วไป
ไฟส่องสว่างถนนดับ อ่าน [4] ตอบ [1] เรื่องร้องเรียน
ติดตามการลงทะเบียนสงเคราะห์บุตร เลขที่ บัตรบุตร1329902219930เลขที่บัตรแม่ 1329900226921 อ่าน [7] ตอบ [2] เรื่องทั่วไป
ให้รถเก็บมาจัดเก็บขยะที่หน้าบ้าน และให้เจ้าหน้าที่มาจัดเก็บค่าเก็บขยะประจำปี 2564 อ่าน [1] ตอบ [1] เรื่องทั่วไป
การทำถนน อ่าน [2] ตอบ [1] เรื่องร้องเรียน
ประกาศรับพนักงาน อ่าน [4] ตอบ [3] เรื่องทั่วไป
หน้าที่ 12
 
ข่าวประกาศล่าสุด

ส่งเสริมการประกอบอาชีพตำบลนอกเมือง
โครงการจัดงานอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
โครงการจัดกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
โครงการจัดกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
การส่งเสริมและจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการสำหรับคนพิการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2566 (งบกลาง พ.ศ.2566 )
[ data_3525_แผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_1825_สขร มี.ค. 2566..doc.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
[ data_1665_สขร ก.พ. 2566..doc.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_7250_สขร ม.ค. 2566..doc.pdf ]
ประกาศประกวดคราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 191 หมู่ 22
[ data_7010_ประกาศ ม.22.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150