::องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ::
  Untitled Document
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 2 ] คน
 
รายงานทาง�ารเงิน

เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2566  [ 41 ] การเงิน
02 พฤศจิกายน 2566
ประกาศรายงานรับ-จ่ายเงินประจำปี 2566  [ 112 ] การเงิน
10 ตุลาคม 2566
แผนใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2566  [ 156 ] การเงิน
29 พฤษภาคม 2566
ประกาศการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  [ 230 ] การเงิน
09 พฤษภาคม 2566
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน เม.ย 65-ก.ย.65  [ 201 ] การเงิน
28 เมษายน 2566
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน 1 ต.ค65.- 31 มี.ค.66  [ 258 ] การเงิน
28 เมษายน 2566
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565  [ 295 ] การเงิน
01 พฤศจิกายน 2565
ประกาศรายงานรับ-จ่ายเงินประจำปี 2565  [ 200 ] การเงิน
01 พฤศจิกายน 2565
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 1 ต.ค64.- 31 มี.ค.65  [ 332 ] การเงิน
20 เมษายน 2565
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564  [ 336 ] การเงิน
20 เมษายน 2565
แผนใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2565  [ 355 ] การเงิน
17 มีนาคม 2565
รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  [ 231 ] การเงิน
17 มีนาคม 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือว ครั้งแรก  [ 305 ] administrator
04 มกราคม 2565
ประกาศรายงานรับ-จ่ายเงินประจำปี 2564  [ 444 ] การเงิน
29 ตุลาคม 2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ ต.ค.63-มี.ค.64  [ 507 ] การเงิน
13 พฤษภาคม 2564
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 840 ] การเงิน
29 ตุลาคม 2563
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปี 2563  [ 812 ] การเงิน
16 กรกฏาคม 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2563  [ 745 ] การเงิน
13 กรกฏาคม 2563
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของอบต.นอกเมือง  [ 460 ] การเงิน
16 มิถุนายน 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน 62  [ 336 ] การเงิน
16 มิถุนายน 2563
หน้าที่ 1 2
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์การรณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว
[ 38283150_2.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (1).pdf ]
ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาสุขภาพ เพื่อรวบรวมจัดแผนสุขภาพชุมชนตำบลนอกเมือง
ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อ/การให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
[ 99593145_ช่องทางของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด.pdf ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
[ data_5959_30325_1_1699522403817.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2567
[ data_6648_ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ]
ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซอยตาทิพย์ 1 และ 2
[ 4933109_a.pdf ]
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
[ data_3298_ประกาศ รถบรรทุก (12 ที่นั่ง) 2.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลาง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
[ data_8875_บก 06.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซอยตาทิพย์ 1 และ 2
[ data_669_บก01.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150