::องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ::
  Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
 
รายงานทาง�ารเงิน

เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 1 ต.ค64.- 31 มี.ค.65  [ 53 ] การเงิน
20 เมษายน 2565
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564  [ 39 ] การเงิน
20 เมษายน 2565
แผนใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2565  [ 45 ] การเงิน
17 มีนาคม 2565
รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  [ 45 ] การเงิน
17 มีนาคม 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือว ครั้งแรก  [ 56 ] administrator
04 มกราคม 2565
ประกาศรายงานรับ-จ่ายเงินประจำปี 2564  [ 227 ] การเงิน
29 ตุลาคม 2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ ต.ค.63-มี.ค.64  [ 300 ] การเงิน
13 พฤษภาคม 2564
แผนใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2564  [ 229 ] การเงิน
13 พฤษภาคม 2564
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 609 ] การเงิน
29 ตุลาคม 2563
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปี 2563  [ 587 ] การเงิน
16 กรกฏาคม 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2563  [ 520 ] การเงิน
13 กรกฏาคม 2563
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของอบต.นอกเมือง  [ 279 ] การเงิน
16 มิถุนายน 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน 62  [ 129 ] การเงิน
16 มิถุนายน 2563
รายรับจริง ประจำปี 2562  [ 440 ] การเงิน
05 พฤศจิกายน 2562
รายจ่ายจริง ประจำปี 2562  [ 416 ] การเงิน
05 พฤศจิกายน 2562
บัญชีรายละเอียดรายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  [ 473 ] การเงิน
01 กรกฏาคม 2562
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของ อบต.นอกเมือง  [ 230 ] การเงิน
28 มิถุนายน 2562
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2561  [ 574 ] การเงิน
26 มิถุนายน 2562
รายจ่ายจริง ต.ค.61-มี.ค.62  [ 189 ] administrator
12 มิถุนายน 2562
รายจ่ายจริง ประจำปี 2561  [ 329 ] การเงิน
08 พฤศจิกายน 2561
หน้าที่ 1 2
ข่าวประกาศล่าสุด

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3)
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการ "บอกดิน 3"
[ 76072758_PBokDin3.pdf ]
ประชาสัมพันธ์ตารางกำหนดการออกปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลนอกเมือง งบประมาณ 2565
[ data_6127_เอกสารที่สแกน.pdf ]
รายชื่อผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง
[ data_9506_ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ .pdf ]
รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง
[ data_7648_รายงานรายการที่หน่วยจัดบริการบันทึกทั้งหมด_ผลการยืนยืน.xls ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
[ data_2618_สรุป มี.ค.65.pdf ]
ประกาศซ่อมสร้างแอสฟัสติก ม.17
[ data_7952_ประกาศ.pdf ]
ราคากลางจ้างซ่อมสร้างแอสฟัส ม.17
[ data_926_ตารางราคากลาง.pdf ]
ราคากลางซื้อรถบรรทุกเทท้าย
[ data_9546_ตารางราคาซื้อรถกระเช้า 2.pdf ]
ประกา่ศซื้อรถบรรทุกเทท้าย
[ data_1676_ประกาศซื้อรถ.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150