Untitled Document
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 2 ] คน
 
   โครงการศึกษาดูงานการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567
 
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง ดำเนินโครงการศึกษาดูงาน การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567 นำโดย นายธีรพล สกุลรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย นายบุญยัง ทองสุทธิ์ รองนายกฯ, นายอนุชา พิสมัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองชุมเห็ด จังหวัดบุรีรัมย์

 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 

1. เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองให้เป็นเทศบาลเมือง

 

2. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองได้มีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะและการพัฒนาท้องถิ่นในขอบเขตที่กว้างขวางและมีอิสระในการบริหารงานมากขึ้น

 

3. เพื่อก่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพทางสังคมเศรษฐกิจและสามารถในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น

-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
บันทึกโดย : administrator
วันที่ : 19 ธันวาคม 2566
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน "ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"
เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
[ data_7247_เปิดเผยประชุมสภา.pdf ]
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
[ data_8871_ระเบียบวาระ1.pdf ]
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
[ data_908_รายงานการประชุมสภา1.pdf ]
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
[ data_1795_ระเบียบวาระประชุมสภา.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_7644_สขร ม.ค. 2567.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_6183_สขร ธ.ค. 2566.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_7638_สขร พ.ย. 2566.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
[ data_7938_สรุป สขร 2566.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_8445_สขร ต.ค. 2566.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150