Untitled Document
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 2 ] คน
 
   การประชุมเพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด
 

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

นายธีรพล  สกุลรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด "อบต.นอกเมืองเกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมทองอุไร องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง โดยมีผู้แทนผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และตัวแทนเยาวชน จากทั้ง22 หมู่บ้าน เข้าร่วมการประชุม จำนวน 50 คน

มติที่ประชุม กำหนดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด "อบต.นอกเมืองเกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2566 เป็นต้นไป (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตะตึงไถง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และที่ประชุมมีติเห็นชอบ การกำหนดประเภทกีฬาจำนวน 10 ประเภท ระเบียบแข่งขันและคุณสมบัตินักกีฬา และเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุน


-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
บันทึกโดย : administrator
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน "ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"
เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
[ data_7247_เปิดเผยประชุมสภา.pdf ]
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
[ data_8871_ระเบียบวาระ1.pdf ]
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
[ data_908_รายงานการประชุมสภา1.pdf ]
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
[ data_1795_ระเบียบวาระประชุมสภา.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_7644_สขร ม.ค. 2567.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_6183_สขร ธ.ค. 2566.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_7638_สขร พ.ย. 2566.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
[ data_7938_สรุป สขร 2566.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_8445_สขร ต.ค. 2566.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150