Untitled Document
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 2 ] คน
 
   ประชาสัมพันธ์การรณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว
 
กรณีเว็บไม่สามารถแสดงไฟล์ได้ [ คลิกไฟล์แนบ (702.8 KB) ]

ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ สร 0023.7/ว 1295 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 อำเภอเมืองสุรินทร์แจ้งว่า ปัจจุบันเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการทำนาข้าว ทำให้ตอซังข้าวและฟางข้าวมีปริมาณเพิ่มขึ้น เกษตรกรไม่สามารถที่จะกำจัดได้หมด บางส่วนใช้วิธีกำจัดตอซังข้าวและฟางข้าวที่เหลืออยู่โดยวิธีการเผา ซึ่งทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน อีกทั้งยังเข้าลักษณะเหตุรำคาญอันเป็นเหตุทำให้เกิดกลิ่น ความร้อน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง จึงขอประชาสัมพันธ์การรณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว ในพื้นที่ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

เอกสารที่แนบมาด้วย
6121_Zero burn.png (48.00 KB) 3850_Zero burn2.png (47.30 KB)บันทึกโดย : administrator
วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน "ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"
เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
[ data_7247_เปิดเผยประชุมสภา.pdf ]
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
[ data_8871_ระเบียบวาระ1.pdf ]
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
[ data_908_รายงานการประชุมสภา1.pdf ]
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
[ data_1795_ระเบียบวาระประชุมสภา.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_7644_สขร ม.ค. 2567.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_6183_สขร ธ.ค. 2566.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_7638_สขร พ.ย. 2566.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
[ data_7938_สรุป สขร 2566.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_8445_สขร ต.ค. 2566.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150