Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 4 ] คน
 
   โครงการรณรงค์จัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำ
 

23 เม.ย. 65 อบต.นอกเมือง จัดโครงการรณรงค์จัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำ"จิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำของลำห้วยทับพล” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับเกียรติ นายประภาส ศรีจัทร์เวียง นายอำเภอเมืองสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมกำจัดวัชพืช ผักตบชวา ฯ โดยมี หัวหน้า ส่วน ราชการ สมาชิกสภา อบต. ,เจ้าหน้าที่, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ราษฎร ในพื้นที่เข้าร่วม?กิจกรรม เขตพื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่บริเวณสะพานข้ามห้วยทัพพล (ถนนเลี่ยงเมือง 293) หมู่ที่ ๒บ้านโคกปลัด จนถึงบริเวณสะพานข้ามห้วยทัพพล (สะพานดำทางรถไฟ) หมู่ที่ ๑๓ บ้านโสน โดยมีความกว้างเฉลี่ย 8 - 12 เมตร รวมระยะทางความยาวทั้งสิ้น 3,985 เมตร


-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
บันทึกโดย : administrator
วันที่ : 23 เมษายน 2565
ข่าวประกาศล่าสุด

ส่งเสริมการประกอบอาชีพตำบลนอกเมือง
โครงการจัดงานอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
โครงการจัดกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
โครงการจัดกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
การส่งเสริมและจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการสำหรับคนพิการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2566 (งบกลาง พ.ศ.2566 )
[ data_3525_แผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_1825_สขร มี.ค. 2566..doc.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
[ data_1665_สขร ก.พ. 2566..doc.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_7250_สขร ม.ค. 2566..doc.pdf ]
ประกาศประกวดคราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 191 หมู่ 22
[ data_7010_ประกาศ ม.22.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150