Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
   โครงการรณรงค์จัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำ
 

23 เม.ย. 65 อบต.นอกเมือง จัดโครงการรณรงค์จัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำ"จิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำของลำห้วยทับพล” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับเกียรติ นายประภาส ศรีจัทร์เวียง นายอำเภอเมืองสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมกำจัดวัชพืช ผักตบชวา ฯ โดยมี หัวหน้า ส่วน ราชการ สมาชิกสภา อบต. ,เจ้าหน้าที่, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ราษฎร ในพื้นที่เข้าร่วม?กิจกรรม เขตพื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่บริเวณสะพานข้ามห้วยทัพพล (ถนนเลี่ยงเมือง 293) หมู่ที่ ๒บ้านโคกปลัด จนถึงบริเวณสะพานข้ามห้วยทัพพล (สะพานดำทางรถไฟ) หมู่ที่ ๑๓ บ้านโสน โดยมีความกว้างเฉลี่ย 8 - 12 เมตร รวมระยะทางความยาวทั้งสิ้น 3,985 เมตร


-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
บันทึกโดย : administrator
วันที่ : 23 เมษายน 2565
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป
[ data_8383_ทั่วไป.pdf ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
[ data_8051_ภารกิจ.pdf ]
กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566
[ data_3317_กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น.pdf ]
ใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศปี2565
[ data_3926_6ใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศปี2565.pdf ]
ใบสมัครประกวดขวัญใจนางนพมาศปี2565
[ data_5312_5ใบสมัครประกวดขวัญใจนางนพมาศปี2565.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565
[ data_1157_สขร ก.ย.65.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_3044_สขร ส.ค. 2565.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_1853_สขร ก.ค. 2565.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_5231_สขร มิ.ย. 2565.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_9837_สขร มิ.ย. 2565.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150