Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 

เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุขและการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565  [ 83 ] งานเกษตร
11 มีนาคม 2565
สถิติผู้มาใช้บริการ การออกหนังสือรับรองการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผัน ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ถนนคนเดิน "สะเร็น มาร์เก็ต" ประจำปี 2565  [ 74 ] งานเกษตร
11 มีนาคม 2565
ข้อมูลเชิงสถิติ ผู้มาร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 80 ] งานเกษตร
11 มีนาคม 2565
ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการด้านพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 84 ] งานเกษตร
11 มีนาคม 2565
ข้อมูลเชิงสถิติ ผู้มาใช้บริการขอรับถังขยะ ประจำปีงบปรมะมาณ 2565  [ 88 ] งานเกษตร
11 มีนาคม 2565
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป
[ data_8383_ทั่วไป.pdf ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
[ data_8051_ภารกิจ.pdf ]
กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566
[ data_3317_กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น.pdf ]
ใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศปี2565
[ data_3926_6ใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศปี2565.pdf ]
ใบสมัครประกวดขวัญใจนางนพมาศปี2565
[ data_5312_5ใบสมัครประกวดขวัญใจนางนพมาศปี2565.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง