Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 

เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน   [ 82 ] administrator
11 เมษายน 2565
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต  [ 74 ] administrator
07 ตุลาคม 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน  [ 97 ] administrator
02 มีนาคม 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  [ 104 ] administrator
02 มีนาคม 2565
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  [ 98 ] administrator
02 มีนาคม 2565
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  [ 95 ] administrator
02 มีนาคม 2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  [ 98 ] administrator
02 มีนาคม 2565
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  [ 89 ] administrator
02 มีนาคม 2565
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  [ 96 ] administrator
02 มีนาคม 2565
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป
[ data_8383_ทั่วไป.pdf ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
[ data_8051_ภารกิจ.pdf ]
กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566
[ data_3317_กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น.pdf ]
ใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศปี2565
[ data_3926_6ใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศปี2565.pdf ]
ใบสมัครประกวดขวัญใจนางนพมาศปี2565
[ data_5312_5ใบสมัครประกวดขวัญใจนางนพมาศปี2565.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง