Untitled Document
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 2 ] คน
 

เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต  [ 209 ] administrator
07 ตุลาคม 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน  [ 203 ] administrator
02 มีนาคม 2565
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  [ 248 ] administrator
02 มีนาคม 2565
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  [ 231 ] administrator
02 มีนาคม 2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  [ 231 ] administrator
02 มีนาคม 2565
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  [ 200 ] administrator
02 มีนาคม 2565
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  [ 244 ] administrator
02 มีนาคม 2565
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์การรณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว
[ 38283150_2.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (1).pdf ]
ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาสุขภาพ เพื่อรวบรวมจัดแผนสุขภาพชุมชนตำบลนอกเมือง
ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อ/การให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
[ 99593145_ช่องทางของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด.pdf ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
[ data_5959_30325_1_1699522403817.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง