Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 4 ] คน
 
���������������������������.���������������������������������������������

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
สำนักปลัดเอกเผยแพร่ : พิพิธภัณฑ์ดิน (Soil Museum)  [ 13 ] งานเกษตร
26 มีนาคม 2566
สำนักปลัดเอกสารเผยแพร่ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดต้นยางพันธุ์ดี พ.ศ. 2556  [ 14 ] งานเกษตร
26 มีนาคม 2566
กองคลังพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566  [ 17 ] จัดเก็บรายได้
25 มีนาคม 2566
สำนักปลัดแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นทีสีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566)  [ 35 ] งานเกษตร
15 มีนาคม 2566
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  [ 49 ] administrator
10 มีนาคม 2566
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  [ 43 ] administrator
10 มีนาคม 2566
สำนักปลัดการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ์ยสดและการใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงดิิน  [ 30 ] งานเกษตร
10 มีนาคม 2566
กองคลังคำแนะนำเมื่อได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 45 ] จัดเก็บรายได้
01 มีนาคม 2566
สำนักปลัดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะฯประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  [ 65 ] administrator
28 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักปลัดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะฯประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  [ 49 ] administrator
28 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักปลัดเอกสารเผยแพร่: การใช้ประโยชน์จากสารเร่งซุปเปอร์ พด. ชนิดต่างๆ  [ 49 ] งานเกษตร
27 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักปลัดคู่มือการยื่นจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542  [ 43 ] งานเกษตร
21 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักปลัดคู่มือการยื่นจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542  [ 33 ] งานเกษตร
21 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักปลัดการคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542  [ 32 ] งานเกษตร
21 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์ กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พรระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542  [ 42 ] งานเกษตร
21 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ. สุรินทร์ พ.ศ.2566   [ 44 ] administrator
14 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป  [ 117 ] administrator
01 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  [ 112 ] administrator
01 กุมภาพันธ์ 2566
กองคลังกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 61 ] จัดเก็บรายได้
03 มกราคม 2566
กองการศึกษาใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศปี2565  [ 118 ] กองการศึกษา
28 ตุลาคม 2565
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6
ข่าวประกาศล่าสุด

เอกเผยแพร่ : พิพิธภัณฑ์ดิน (Soil Museum)
[ 84442920_พิพิธภัณฑ์ดิน.pdf ]
เอกสารเผยแพร่ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดต้นยางพันธุ์ดี พ.ศ. 2556
[ 14642919_ประกาศกระทรวงเกษตรฯ กำนดต้นยางพันธุ์ดี.pdf ]
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
[ data_2611_พรฎ.ลดภาษี15% ปี 2566.pdf ]
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นทีสีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566)
[ 3822904_แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียว ระยะ 2.pdf ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
[ data_4225_IMG_20230310_0001.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดคราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 191 หมู่ 22
[ data_7010_ประกาศ ม.22.pdf ]
ประกาศประกวดคราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 8
[ data_7876_ประกาศ ม.8.pdf ]
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนน คสล. เส้นกลางหมู่บ้านหน้าเซเว่น หมู่ 7
[ data_1919_ประกาศ ม.7.pdf ]
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. เส้นกลางหมู่บ้านหน้าเซเว่น หมู่ 7
[ data_6299_ร่างประกาศ ม.7.pdf ]
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 8
[ data_5929_ร่างประกาศ ม.8.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150