Untitled Document
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 3 ] คน
 
ประ�าศ อบต.นอ�เมือง

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
สำนักปลัดรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  [ 6 ] งานเกษตร
10 มกราคม 2567
สำนักปลัด เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายในโครงการเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปี 2567  [ 75 ] administrator
05 เมษายน 2567
สำนักปลัดขอเชิญผู้สนใจร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยๆ 301 หมายเลข  [ 61 ] administrator
05 เมษายน 2567
สำนักปลัดการแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2566  [ 61 ] administrator
05 เมษายน 2567
สำนักปลัดขอเชิญส่งผลงานประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2567  [ 72 ] administrator
05 เมษายน 2567
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จากศูนย์พัฒนา พันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์  [ 74 ] administrator
27 มีนาคม 2567
สำนักปลัดขอเชิญส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก "คนดีศรีสุรินทร์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  [ 88 ] administrator
18 มีนาคม 2567
สำนักปลัดรับสมัครหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง  [ 62 ] administrator
18 มีนาคม 2567
สำนักปลัดเชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศลสุรินทรภักดีมินิมาราธอน2024  [ 78 ] administrator
11 มีนาคม 2567
กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมประชาสัมพันธ์ เชิญชวน "ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"  [ 135 ] administrator
22 กุมภาพันธ์ 2567
กลุ่มงานอื่นๆเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566  [ 57 ] administrator
24 พฤษภาคม 2566
กลุ่มงานอื่นๆระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1  [ 58 ] administrator
31 พฤษภาคม 2566
กลุ่มงานอื่นๆรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1  [ 49 ] administrator
31 พฤษภาคม 2566
กลุ่มงานอื่นๆขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1  [ 49 ] administrator
24 พฤษภาคม 2566
สำนักปลัดประชาสัมพันธ๋แนวทางการจัดกิจกรรมวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน  [ 132 ] administrator
10 มกราคม 2567
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์การเลือกตังคณะกรรมการสัตวแพทย์สภา วาระปี 2567-2570  [ 120 ] administrator
10 มกราคม 2567
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์ รัฐบาลกัมพูชาขยายขอบเขตให้สามารถใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass) เพื่อเดินทางไปจังหวัดเสียมราฐเพื่อการท่ิองเที่ยว  [ 140 ] administrator
26 ธันวาคม 2566
กลุ่มงานอื่นๆกรอบคุณธรรม หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  [ 231 ] administrator
22 ธันวาคม 2566
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์การรณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว  [ 159 ] administrator
28 พฤศจิกายน 2566
กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาสุขภาพ เพื่อรวบรวมจัดแผนสุขภาพชุมชนตำบลนอกเมือง  [ 106 ] administrator
23 พฤศจิกายน 2566
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
ข่าวประกาศล่าสุด

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง
[ data_6781_แบบฟอร์มสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ F.pdf ]
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายในโครงการเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปี 2567
ขอเชิญผู้สนใจร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยๆ 301 หมายเลข
การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2566
ขอเชิญส่งผลงานประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย
[ data_8401_ประกาศ 10 เม.ย.67.pdf ]
รานงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
[ data_5398_ita16.pdf ]
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2567
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2566
[ data_6633_ita17.pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2567 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
[ data_5599_แผนดำนเนิงาน.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150