Untitled Document
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 2 ] คน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อบต.นอ�เมือง

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์การรณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว  [ 32 ] administrator
28 พฤศจิกายน 2566
กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาสุขภาพ เพื่อรวบรวมจัดแผนสุขภาพชุมชนตำบลนอกเมือง  [ 25 ] administrator
23 พฤศจิกายน 2566
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อ/การให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  [ 21 ] administrator
15 พฤศจิกายน 2566
กองคลังการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567  [ 34 ] ฝ่ายพัฒนารายได้
09 พฤศจิกายน 2566
กองคลังการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567  [ 21 ] ฝ่ายพัฒนารายได้
09 พฤศจิกายน 2566
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร  [ 22 ] administrator
29 กรกฏาคม 2566
กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  [ 75 ] administrator
18 ตุลาคม 2566
สำนักปลัดสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ 2566  [ 282 ] administrator
06 กันยายน 2566
กองคลังกำหนดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566  [ 92 ] จัดเก็บรายได้
24 เมษายน 2566
สำนักปลัดคุณหลวง ชวนโหวต ให้คะแนนความพึงพอใจ   [ 98 ] administrator
26 มีนาคม 2565
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่  [ 273 ] administrator
09 มิถุนายน 2566
สำนักปลัดสาระน่ารู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน: การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน  [ 134 ] งานเกษตร
30 พฤษภาคม 2565
กองการศึกษาลานกีฬาตำบลนอกเมือง  [ 141 ] กองการศึกษา
31 พฤษภาคม 2566
กองการศึกษาปราชญชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น  [ 283 ] กองการศึกษา
31 พฤษภาคม 2565
สำนักปลัดส่งเสริมการประกอบอาชีพตำบลนอกเมือง  [ 184 ] งานพัฒนาชุมชน
24 สิงหาคม 2565
สำนักปลัดโครงการจัดงานอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2565   [ 178 ] งานพัฒนาชุมชน
12 พฤษภาคม 2565
สำนักปลัดโครงการจัดกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย  [ 150 ] งานพัฒนาชุมชน
03 สิงหาคม 2565
สำนักปลัดโครงการจัดกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย  [ 137 ] งานพัฒนาชุมชน
03 สิงหาคม 2565
สำนักปลัดการส่งเสริมและจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการสำหรับคนพิการ  [ 160 ] งานพัฒนาชุมชน
08 มีนาคม 2565
สำนักปลัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การซื้อขายสินค้าออนไลน์ ตำบลนอกเมือง ประจำปี 2565  [ 155 ] งานพัฒนาชุมชน
30 สิงหาคม 2565
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์การรณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว
[ 38283150_2.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (1).pdf ]
ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาสุขภาพ เพื่อรวบรวมจัดแผนสุขภาพชุมชนตำบลนอกเมือง
ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อ/การให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
[ 99593145_ช่องทางของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด.pdf ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
[ data_5959_30325_1_1699522403817.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2567
[ data_6648_ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ]
ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซอยตาทิพย์ 1 และ 2
[ 4933109_a.pdf ]
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
[ data_3298_ประกาศ รถบรรทุก (12 ที่นั่ง) 2.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลาง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
[ data_8875_บก 06.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซอยตาทิพย์ 1 และ 2
[ data_669_บก01.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150