Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อบต.นอ�เมือง

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป  [ 38 ] administrator
01 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  [ 32 ] administrator
01 กุมภาพันธ์ 2566
กองคลังกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 27 ] จัดเก็บรายได้
03 มกราคม 2566
กองการศึกษาใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศปี2565  [ 76 ] กองการศึกษา
28 ตุลาคม 2565
กองการศึกษาใบสมัครประกวดขวัญใจนางนพมาศปี2565  [ 64 ] กองการศึกษา
28 ตุลาคม 2565
กองการศึกษาใบสมัครแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีงานลอยกระทงปี2565  [ 62 ] กองการศึกษา
28 ตุลาคม 2565
กองการศึกษาใบสมัครประกวดกระทงปี2565  [ 55 ] กองการศึกษา
28 ตุลาคม 2565
กองการศึกษาหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครองหนูน้อยนพมาศขวัญใจนพมาศปี2565  [ 55 ] กองการศึกษา
28 ตุลาคม 2565
กองการศึกษาใบสมัครเข้าแข่งขันกีฬาลอยกระทงปี2565  [ 65 ] กองการศึกษา
28 ตุลาคม 2565
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์ช่วยสนับสนุนสั่งซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  [ 84 ] งานเกษตร
13 กันยายน 2565
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2566  [ 200 ] งานเกษตร
31 สิงหาคม 2565
สำนักปลัดวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2565   [ 222 ] administrator
11 กรกฏาคม 2565
สำนักปลัดกฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน   [ 119 ] administrator
07 กรกฏาคม 2565
สำนักปลัดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 303 ] งานพัฒนาชุมชน
20 มิถุนายน 2565
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการ "บอกดิน 3"  [ 837 ] งานเกษตร
15 มิถุนายน 2565
กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมประชาสัมพันธ์ตารางกำหนดการออกปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลนอกเมือง งบประมาณ 2565   [ 111 ] administrator
14 มิถุนายน 2565
สำนักปลัดรายชื่อผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  [ 170 ] งานพัฒนาชุมชน
30 กันยายน 2564
สำนักปลัดรายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  [ 150 ] งานพัฒนาชุมชน
09 พฤศจิกายน 2564
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ผลการลดพลังงานไฟฟ้าของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  [ 86 ] administrator
07 ตุลาคม 2564
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์น้ำมัน ปี 2564-2565  [ 143 ] งานเกษตร
09 พฤษภาคม 2565
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป
[ data_8383_ทั่วไป.pdf ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
[ data_8051_ภารกิจ.pdf ]
กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566
[ data_3317_กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น.pdf ]
ใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศปี2565
[ data_3926_6ใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศปี2565.pdf ]
ใบสมัครประกวดขวัญใจนางนพมาศปี2565
[ data_5312_5ใบสมัครประกวดขวัญใจนางนพมาศปี2565.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565
[ data_1157_สขร ก.ย.65.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_3044_สขร ส.ค. 2565.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_1853_สขร ก.ค. 2565.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_5231_สขร มิ.ย. 2565.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_9837_สขร มิ.ย. 2565.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150