Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 3 ] คน
 
ประกาศอบต.ทั้งหมด

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
สำนักปลัดสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ 2566  [ 102 ] administrator
06 กันยายน 2566
กองคลังกำหนดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566  [ 67 ] จัดเก็บรายได้
24 เมษายน 2566
สำนักปลัดคุณหลวง ชวนโหวต ให้คะแนนความพึงพอใจ   [ 76 ] administrator
26 มีนาคม 2565
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่  [ 194 ] administrator
09 มิถุนายน 2566
สำนักปลัดสาระน่ารู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน: การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน  [ 109 ] งานเกษตร
30 พฤษภาคม 2565
กองการศึกษาลานกีฬาตำบลนอกเมือง  [ 113 ] กองการศึกษา
31 พฤษภาคม 2566
กองการศึกษาปราชญชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น  [ 201 ] กองการศึกษา
31 พฤษภาคม 2565
สำนักปลัดส่งเสริมการประกอบอาชีพตำบลนอกเมือง  [ 146 ] งานพัฒนาชุมชน
24 สิงหาคม 2565
สำนักปลัดโครงการจัดงานอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2565   [ 140 ] งานพัฒนาชุมชน
12 พฤษภาคม 2565
สำนักปลัดโครงการจัดกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย  [ 112 ] งานพัฒนาชุมชน
03 สิงหาคม 2565
สำนักปลัดโครงการจัดกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย  [ 102 ] งานพัฒนาชุมชน
03 สิงหาคม 2565
สำนักปลัดการส่งเสริมและจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการสำหรับคนพิการ  [ 123 ] งานพัฒนาชุมชน
08 มีนาคม 2565
สำนักปลัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การซื้อขายสินค้าออนไลน์ ตำบลนอกเมือง ประจำปี 2565  [ 123 ] งานพัฒนาชุมชน
30 สิงหาคม 2565
สำนักปลัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การซื้อขายสินค้าออนไลน์ ตำบลนอกเมือง ประจำปี 2565  [ 116 ] งานพัฒนาชุมชน
30 สิงหาคม 2565
กองการศึกษาข้อกำหนดจริยธรรมจังหวัดสุรินทร์และแนวทางปฏิบัติทางจริยธรรมจังหวัดสุรินทร์-Do & Dont-  [ 247 ] กองการศึกษา
31 พฤษภาคม 2566
สำนักปลัดโครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส  [ 96 ] งานพัฒนาชุมชน
30 กันยายน 2565
สำนักปลัดรายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  [ 76 ] งานพัฒนาชุมชน
07 กันยายน 2565
สำนักปลัดรายชื่อคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  [ 77 ] งานพัฒนาชุมชน
30 กันยายน 2565
สำนักปลัดรายชื่อผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  [ 60 ] งานพัฒนาชุมชน
30 กันยายน 2565
สำนักปลัดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  [ 267 ] administrator
26 เมษายน 2566
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
ข่าวประกาศล่าสุด

สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ 2566 (7)
กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566
[ data_1562_กำหนดชำระภาษีที่ดินฯ ปี 2566.pdf ]
คุณหลวง ชวนโหวต ให้คะแนนความพึงพอใจ
[ data_3183_คุณหลวง.pdf ]
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่
สาระน่ารู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน: การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน
[ 82713111_a.php ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซอยตาทิพย์ 1 และ 2
[ 4933109_a.pdf ]
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
[ data_3298_ประกาศ รถบรรทุก (12 ที่นั่ง) 2.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลาง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
[ data_8875_บก 06.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซอยตาทิพย์ 1 และ 2
[ data_669_บก01.pdf ]
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
[ data_3696_ประกาศ รถบรรทุก (12 ที่นั่ง).pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150