Untitled Document
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 2 ] คน
 
ประ�าศอบต.ทั้งหมด

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมประชาสัมพันธ์ เชิญชวน "ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"  [ 43 ] administrator
22 กุมภาพันธ์ 2567
กลุ่มงานอื่นๆเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566  [ 35 ] administrator
24 พฤษภาคม 2566
กลุ่มงานอื่นๆระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1  [ 31 ] administrator
31 พฤษภาคม 2566
กลุ่มงานอื่นๆรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1  [ 29 ] administrator
31 พฤษภาคม 2566
กลุ่มงานอื่นๆขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1  [ 31 ] administrator
24 พฤษภาคม 2566
สำนักปลัดประชาสัมพันธ๋แนวทางการจัดกิจกรรมวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน  [ 83 ] administrator
10 มกราคม 2567
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์การเลือกตังคณะกรรมการสัตวแพทย์สภา วาระปี 2567-2570  [ 79 ] administrator
10 มกราคม 2567
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์ รัฐบาลกัมพูชาขยายขอบเขตให้สามารถใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass) เพื่อเดินทางไปจังหวัดเสียมราฐเพื่อการท่ิองเที่ยว  [ 94 ] administrator
26 ธันวาคม 2566
กลุ่มงานอื่นๆกรอบคุณธรรม หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  [ 163 ] administrator
22 ธันวาคม 2566
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์การรณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว  [ 128 ] administrator
28 พฤศจิกายน 2566
กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาสุขภาพ เพื่อรวบรวมจัดแผนสุขภาพชุมชนตำบลนอกเมือง  [ 73 ] administrator
23 พฤศจิกายน 2566
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อ/การให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  [ 80 ] administrator
15 พฤศจิกายน 2566
กองคลังการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567  [ 93 ] ฝ่ายพัฒนารายได้
09 พฤศจิกายน 2566
กองคลังการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567  [ 43 ] ฝ่ายพัฒนารายได้
09 พฤศจิกายน 2566
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร  [ 43 ] administrator
29 กรกฏาคม 2566
กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  [ 128 ] administrator
18 ตุลาคม 2566
สำนักปลัดสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ 2566  [ 364 ] administrator
06 กันยายน 2566
กองคลังกำหนดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566  [ 137 ] จัดเก็บรายได้
24 เมษายน 2566
สำนักปลัดคุณหลวง ชวนโหวต ให้คะแนนความพึงพอใจ   [ 126 ] administrator
26 มีนาคม 2565
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่  [ 317 ] administrator
09 มิถุนายน 2566
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน "ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"
เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
[ data_7247_เปิดเผยประชุมสภา.pdf ]
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
[ data_8871_ระเบียบวาระ1.pdf ]
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
[ data_908_รายงานการประชุมสภา1.pdf ]
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
[ data_1795_ระเบียบวาระประชุมสภา.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_7644_สขร ม.ค. 2567.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_6183_สขร ธ.ค. 2566.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_7638_สขร พ.ย. 2566.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
[ data_7938_สรุป สขร 2566.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_8445_สขร ต.ค. 2566.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150