Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 3 ] คน
 
ข้อบัญญัติอบต.นอกเมือง

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ข้อบัญญัติอบต.นอกเมืองระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการติดตั้งป้ายโฆษณาและมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเ  [ 100 ] งานกฎหมายและคดี
30 มีนาคม 2566
ข้อบัญญัติอบต.นอกเมืองข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองเรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2565   [ 75 ] งานกฎหมายและคดี
29 มีนาคม 2566
ข้อบัญญัติอบต.นอกเมืองข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองเรื่องควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2565  [ 97 ] งานกฎหมายและคดี
29 มีนาคม 2566
ข้อบัญญัติอบต.นอกเมืองข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2564  [ 152 ] งานกฎหมายและคดี
29 มีนาคม 2566
ข้อบัญญัติอบต.นอกเมืองข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองเรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2564  [ 142 ] งานกฎหมายและคดี
29 มีนาคม 2566
ข้อบัญญัติอบต.นอกเมืองข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองเรื่อง การควบคุมเลี้ยงสุนัข พ.ศ. 2565  [ 79 ] งานกฎหมายและคดี
29 มีนาคม 2566
ข้อบัญญัติอบต.นอกเมืองข้อบัญญัติองคืการบริหารส่วนตำบลนอกเมือง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ฯฉบั  [ 66 ] งานกฎหมายและคดี
29 มีนาคม 2566
ข้อบัญญัติอบต.นอกเมืองข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ และการปล่อยสัตว์ พ.ศ 2562  [ 74 ] งานกฎหมายและคดี
29 มีนาคม 2566
ข้อบัญญัติอบต.นอกเมืองข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพิ่มเติมฉับที่ 2 พ.ศ. 2562  [ 94 ] งานกฎหมายและคดี
29 มีนาคม 2566
ข้อบัญญัติอบต.นอกเมืองข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565  [ 278 ] administrator
19 เมษายน 2565
ข้อบัญญัติอบต.นอกเมืองข้อบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  [ 276 ] administrator
02 ตุลาคม 2563
ข้อบัญญัติอบต.นอกเมืองข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2547  [ 286 ] administrator
02 ตุลาคม 2563
ข้อบัญญัติอบต.นอกเมืองข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 602 ] งานงบประมาณ
14 กันยายน 2561
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ 2566 (7)
กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566
[ data_1562_กำหนดชำระภาษีที่ดินฯ ปี 2566.pdf ]
คุณหลวง ชวนโหวต ให้คะแนนความพึงพอใจ
[ data_3183_คุณหลวง.pdf ]
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่
สาระน่ารู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน: การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน
[ 82713111_a.php ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซอยตาทิพย์ 1 และ 2
[ 4933109_a.pdf ]
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
[ data_3298_ประกาศ รถบรรทุก (12 ที่นั่ง) 2.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลาง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
[ data_8875_บก 06.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซอยตาทิพย์ 1 และ 2
[ data_669_บก01.pdf ]
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
[ data_3696_ประกาศ รถบรรทุก (12 ที่นั่ง).pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150