::องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ::
  Untitled Document
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 2 ] คน
 
รายงาน�ิจ�ารสภา

เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565   [ 97 ] administrator
27 ธันวาคม 2565
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 3/2565   [ 91 ] administrator
26 สิงหาคม 2565
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 2/2565   [ 89 ] administrator
22 สิงหาคม 2565
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 1/2565   [ 111 ] administrator
15 สิงหาคม 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565  [ 68 ] กิจการสภา
25 กรกฏาคม 2565
ติดประกาศรายงานการประชุมฯ  [ 79 ] กิจการสภา
27 พฤษภาคม 2565
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2ครั้งที่ 1/2565   [ 101 ] administrator
27 พฤษภาคม 2565
ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่1ครั้งที่ 1/2565   [ 95 ] administrator
08 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่ 2/2565   [ 99 ] administrator
24 มกราคม 2565
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2565  [ 247 ] administrator
10 มกราคม 2565
แถลงนโยบาย  [ 68 ] administrator
10 มกราคม 2565
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี 2565 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566  [ 199 ] administrator
04 มกราคม 2565
ประชุมสภาครั้งแรก   [ 95 ] administrator
04 มกราคม 2565
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564   [ 178 ] administrator
30 กันยายน 2564
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564   [ 183 ] administrator
30 กันยายน 2564
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564  [ 174 ] administrator
20 สิงหาคม 2564
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564   [ 183 ] administrator
18 สิงหาคม 2564
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2564  [ 185 ] administrator
10 สิงหาคม 2564
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2564  [ 190 ] administrator
09 สิงหาคม 2564
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 วันศุกร์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริห  [ 229 ] administrator
30 กรกฏาคม 2564
หน้าที่ 1 2 3
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน "ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"
เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
[ data_7247_เปิดเผยประชุมสภา.pdf ]
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
[ data_8871_ระเบียบวาระ1.pdf ]
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
[ data_908_รายงานการประชุมสภา1.pdf ]
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
[ data_1795_ระเบียบวาระประชุมสภา.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_7644_สขร ม.ค. 2567.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_6183_สขร ธ.ค. 2566.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_7638_สขร พ.ย. 2566.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
[ data_7938_สรุป สขร 2566.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_8445_สขร ต.ค. 2566.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150