::องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ::
  Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 4 ] คน
 
รายงาน�ิจ�ารสภา

เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2565  [ 143 ] administrator
10 มกราคม 2565
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี 2565 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566  [ 109 ] administrator
04 มกราคม 2565
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564   [ 108 ] administrator
30 กันยายน 2564
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564   [ 109 ] administrator
30 กันยายน 2564
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564  [ 103 ] administrator
20 สิงหาคม 2564
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564   [ 104 ] administrator
18 สิงหาคม 2564
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2564  [ 106 ] administrator
10 สิงหาคม 2564
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2564  [ 111 ] administrator
09 สิงหาคม 2564
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 วันศุกร์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริห  [ 153 ] administrator
30 กรกฏาคม 2564
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 วันพุธ ที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริห  [ 161 ] administrator
15 กรกฏาคม 2564
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3/2564   [ 111 ] administrator
01 มิถุนายน 2564
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2564   [ 102 ] administrator
01 มิถุนายน 2564
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2564   [ 113 ] administrator
01 มิถุนายน 2564
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2564 เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564   [ 182 ] administrator
28 พฤษภาคม 2564
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   [ 106 ] administrator
24 พฤษภาคม 2564
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564  [ 107 ] administrator
24 พฤษภาคม 2564
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564  [ 105 ] administrator
01 มีนาคม 2564
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564  [ 103 ] administrator
25 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี 2563 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564  [ 104 ] administrator
25 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี 2564 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565  [ 103 ] administrator
16 กุมภาพันธ์ 2564
หน้าที่ 1 2 3
ข่าวประกาศล่าสุด

ส่งเสริมการประกอบอาชีพตำบลนอกเมือง
โครงการจัดงานอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
โครงการจัดกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
โครงการจัดกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
การส่งเสริมและจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการสำหรับคนพิการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2566 (งบกลาง พ.ศ.2566 )
[ data_3525_แผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_1825_สขร มี.ค. 2566..doc.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
[ data_1665_สขร ก.พ. 2566..doc.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_7250_สขร ม.ค. 2566..doc.pdf ]
ประกาศประกวดคราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 191 หมู่ 22
[ data_7010_ประกาศ ม.22.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150