::องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ::
  Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
รายงานทาง�ารเงิน

เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565  [ 56 ] การเงิน
01 พฤศจิกายน 2565
ประกาศรายงานรับ-จ่ายเงินประจำปี 2565  [ 50 ] การเงิน
01 พฤศจิกายน 2565
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 1 ต.ค64.- 31 มี.ค.65  [ 170 ] การเงิน
20 เมษายน 2565
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564  [ 188 ] การเงิน
20 เมษายน 2565
แผนใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2565  [ 175 ] การเงิน
17 มีนาคม 2565
รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  [ 114 ] การเงิน
17 มีนาคม 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือว ครั้งแรก  [ 134 ] administrator
04 มกราคม 2565
ประกาศรายงานรับ-จ่ายเงินประจำปี 2564  [ 318 ] การเงิน
29 ตุลาคม 2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ ต.ค.63-มี.ค.64  [ 369 ] การเงิน
13 พฤษภาคม 2564
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 674 ] การเงิน
29 ตุลาคม 2563
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปี 2563  [ 649 ] การเงิน
16 กรกฏาคม 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2563  [ 579 ] การเงิน
13 กรกฏาคม 2563
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของอบต.นอกเมือง  [ 340 ] การเงิน
16 มิถุนายน 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน 62  [ 187 ] การเงิน
16 มิถุนายน 2563
รายรับจริง ประจำปี 2562  [ 495 ] การเงิน
05 พฤศจิกายน 2562
รายจ่ายจริง ประจำปี 2562  [ 476 ] การเงิน
05 พฤศจิกายน 2562
บัญชีรายละเอียดรายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  [ 532 ] การเงิน
01 กรกฏาคม 2562
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของ อบต.นอกเมือง  [ 290 ] การเงิน
28 มิถุนายน 2562
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2561  [ 629 ] การเงิน
26 มิถุนายน 2562
รายจ่ายจริง ต.ค.61-มี.ค.62  [ 247 ] administrator
12 มิถุนายน 2562
หน้าที่ 1 2
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป
[ data_8383_ทั่วไป.pdf ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
[ data_8051_ภารกิจ.pdf ]
กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566
[ data_3317_กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น.pdf ]
ใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศปี2565
[ data_3926_6ใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศปี2565.pdf ]
ใบสมัครประกวดขวัญใจนางนพมาศปี2565
[ data_5312_5ใบสมัครประกวดขวัญใจนางนพมาศปี2565.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565
[ data_1157_สขร ก.ย.65.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_3044_สขร ส.ค. 2565.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_1853_สขร ก.ค. 2565.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_5231_สขร มิ.ย. 2565.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_9837_สขร มิ.ย. 2565.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150