::องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ::
  Untitled Document
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 2 ] คน
 
รายงานทาง�ารเงิน

เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2566  [ 140 ] การเงิน
02 พฤศจิกายน 2566
ประกาศรายงานรับ-จ่ายเงินประจำปี 2566  [ 194 ] การเงิน
10 ตุลาคม 2566
แผนใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2566  [ 241 ] การเงิน
29 พฤษภาคม 2566
ประกาศการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  [ 326 ] การเงิน
09 พฤษภาคม 2566
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน เม.ย 65-ก.ย.65  [ 316 ] การเงิน
28 เมษายน 2566
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน 1 ต.ค65.- 31 มี.ค.66  [ 303 ] การเงิน
28 เมษายน 2566
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565  [ 313 ] การเงิน
01 พฤศจิกายน 2565
ประกาศรายงานรับ-จ่ายเงินประจำปี 2565  [ 223 ] การเงิน
01 พฤศจิกายน 2565
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 1 ต.ค64.- 31 มี.ค.65  [ 352 ] การเงิน
20 เมษายน 2565
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564  [ 363 ] การเงิน
20 เมษายน 2565
แผนใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2565  [ 372 ] การเงิน
17 มีนาคม 2565
รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  [ 244 ] การเงิน
17 มีนาคม 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือว ครั้งแรก  [ 328 ] administrator
04 มกราคม 2565
ประกาศรายงานรับ-จ่ายเงินประจำปี 2564  [ 468 ] การเงิน
29 ตุลาคม 2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ ต.ค.63-มี.ค.64  [ 524 ] การเงิน
13 พฤษภาคม 2564
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 855 ] การเงิน
29 ตุลาคม 2563
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปี 2563  [ 836 ] การเงิน
16 กรกฏาคม 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2563  [ 780 ] การเงิน
13 กรกฏาคม 2563
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของอบต.นอกเมือง  [ 472 ] การเงิน
16 มิถุนายน 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน 62  [ 348 ] การเงิน
16 มิถุนายน 2563
หน้าที่ 1 2
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน "ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"
เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
[ data_7247_เปิดเผยประชุมสภา.pdf ]
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
[ data_8871_ระเบียบวาระ1.pdf ]
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
[ data_908_รายงานการประชุมสภา1.pdf ]
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
[ data_1795_ระเบียบวาระประชุมสภา.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_7644_สขร ม.ค. 2567.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_6183_สขร ธ.ค. 2566.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_7638_สขร พ.ย. 2566.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
[ data_7938_สรุป สขร 2566.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_8445_สขร ต.ค. 2566.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150