Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
 
   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
 
กรณีเว็บไม่สามารถแสดงไฟล์ได้ [ คลิกไฟล์แนบ (1.6 MB) ]


บันทึกโดย : การเงิน
วันที่ : 08 เมษายน 2565
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ช่วยสนับสนุนสั่งซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่
[ 4382786_ประชาสัมพันธ์ซื้อลำไยเชียงใหม่.pdf ]
ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2566
[ 99022785_แผ่นพับ_Page_1.jpg ]
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2565
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
[ data_3587_IMG_20220707_0002.pdf ]
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางราคากลางก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11
[ data_4583_บก .1.pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2566 (ข้อบัญญัติ พ.ศ.2566)
[ data_9128_แผนงบประมาณ 2566.pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565 (งบจ่ายขาดเงินสะสม)
[ data_6418_แผนจ่ายขาด 65.pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2566 (อุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.2566)
[ data_8655_แผนจัดศื้อจัดจ้าง.pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2566 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)
[ data_8520_แผนจัดศื้อจัดจ้าง.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150