Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 2 ] คน
 
   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือว ครั้งแรก
 

4 ม.ค. 65  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  ครั้งแรก เพื่อทำการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง


 


ซึ่งที่ประชุมมติเลือกให้


1. นายโกวิท  สายเสนา  เป็น  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง


2. นางสาวธิดารัตน์  แจ่มจันทร์  เป็น  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง


3. นายอนุชา  พิสมัย  เป็น  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง

เอกสารที่แนบมาด้วย
5918_69C06047-DA82-4903-8D12-6EE8D22EDB53.jpeg (2.73 MB) 7639_2EC6DE40-91F1-4619-B750-58E962DA8459.jpeg (2.35 MB) 2103_1FE93F64-85C7-43D6-B19E-FE46FEB2CA92.jpeg (3.26 MB)
1062_2A8652C2-393E-4E0A-9582-F4DB687DFE00.jpeg (2.18 MB) 6842_057FB410-2E2E-4752-B25E-D895EBB70F5A.jpeg (2.61 MB) 8441_D85DD48F-FEBE-4605-9A00-99C08EB79D28.jpeg (2.19 MB)
6109_69C06047-DA82-4903-8D12-6EE8D22EDB53.jpeg (2.73 MB) 2141_2EC6DE40-91F1-4619-B750-58E962DA8459.jpeg (2.35 MB) 9106_D85DD48F-FEBE-4605-9A00-99C08EB79D28.jpeg (2.19 MB)
9481_057FB410-2E2E-4752-B25E-D895EBB70F5A.jpeg (2.61 MB) 8590_2A8652C2-393E-4E0A-9582-F4DB687DFE00.jpeg (2.18 MB) 8483_1FE93F64-85C7-43D6-B19E-FE46FEB2CA92.jpeg (3.26 MB)


-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
บันทึกโดย : administrator
วันที่ : 04 มกราคม 2565
ข่าวประกาศล่าสุด

ใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศปี2565
[ data_3926_6ใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศปี2565.pdf ]
ใบสมัครประกวดขวัญใจนางนพมาศปี2565
[ data_5312_5ใบสมัครประกวดขวัญใจนางนพมาศปี2565.pdf ]
ใบสมัครแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีงานลอยกระทงปี2565
[ data_6327_4ใบสมัครแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีงานลอยกระทงปี2565.pdf ]
ใบสมัครประกวดกระทงปี2565
[ data_3630_3ใบสมัครประกวดกระทงปี2565.pdf ]
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครองหนูน้อยนพมาศขวัญใจนพมาศปี2565
[ data_4963_หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครองหนูน้อยนพมาศขวัญใจนพมาศ.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดคราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ทับผิวจราจรคอนกรีตเดิม สายหมู่ที่ ๕
[ data_3213_ประกาศ.pdf ]
ร่างประกดวดราคาจ้างโครงการโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ทับผิวจราจรคอนกรีตเดิม สายหมู่ที่ ๕ บ้านตะตึงไถ
[ data_7135_ร่างประกาศ ม.5.pdf ]
ตารางราคากลางก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11
[ data_4583_บก .1.pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2566 (ข้อบัญญัติ พ.ศ.2566)
[ data_9128_แผนงบประมาณ 2566.pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565 (งบจ่ายขาดเงินสะสม)
[ data_6418_แผนจ่ายขาด 65.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150