Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
 
   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือว ครั้งแรก
 

4 ม.ค. 65  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  ครั้งแรก เพื่อทำการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง


 


ซึ่งที่ประชุมมติเลือกให้


1. นายโกวิท  สายเสนา  เป็น  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง


2. นางสาวธิดารัตน์  แจ่มจันทร์  เป็น  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง


3. นายอนุชา  พิสมัย  เป็น  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง

เอกสารที่แนบมาด้วย
5918_69C06047-DA82-4903-8D12-6EE8D22EDB53.jpeg (2.73 MB) 7639_2EC6DE40-91F1-4619-B750-58E962DA8459.jpeg (2.35 MB) 2103_1FE93F64-85C7-43D6-B19E-FE46FEB2CA92.jpeg (3.26 MB)
1062_2A8652C2-393E-4E0A-9582-F4DB687DFE00.jpeg (2.18 MB) 6842_057FB410-2E2E-4752-B25E-D895EBB70F5A.jpeg (2.61 MB) 8441_D85DD48F-FEBE-4605-9A00-99C08EB79D28.jpeg (2.19 MB)
6109_69C06047-DA82-4903-8D12-6EE8D22EDB53.jpeg (2.73 MB) 2141_2EC6DE40-91F1-4619-B750-58E962DA8459.jpeg (2.35 MB) 9106_D85DD48F-FEBE-4605-9A00-99C08EB79D28.jpeg (2.19 MB)
9481_057FB410-2E2E-4752-B25E-D895EBB70F5A.jpeg (2.61 MB) 8590_2A8652C2-393E-4E0A-9582-F4DB687DFE00.jpeg (2.18 MB) 8483_1FE93F64-85C7-43D6-B19E-FE46FEB2CA92.jpeg (3.26 MB)


-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
บันทึกโดย : administrator
วันที่ : 04 มกราคม 2565
ข่าวประกาศล่าสุด

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3)
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการ "บอกดิน 3"
[ 76072758_PBokDin3.pdf ]
ประชาสัมพันธ์ตารางกำหนดการออกปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลนอกเมือง งบประมาณ 2565
[ data_6127_เอกสารที่สแกน.pdf ]
รายชื่อผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง
[ data_9506_ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ .pdf ]
รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง
[ data_7648_รายงานรายการที่หน่วยจัดบริการบันทึกทั้งหมด_ผลการยืนยืน.xls ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
[ data_2618_สรุป มี.ค.65.pdf ]
ประกาศซ่อมสร้างแอสฟัสติก ม.17
[ data_7952_ประกาศ.pdf ]
ราคากลางจ้างซ่อมสร้างแอสฟัส ม.17
[ data_926_ตารางราคากลาง.pdf ]
ราคากลางซื้อรถบรรทุกเทท้าย
[ data_9546_ตารางราคาซื้อรถกระเช้า 2.pdf ]
ประกา่ศซื้อรถบรรทุกเทท้าย
[ data_1676_ประกาศซื้อรถ.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150