Untitled Document
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 3 ] คน
 
   ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ออกสำรวจข้อมูลสถานประกอบการโรงเรือน ป้าย ในเขตพื้นที่ตำบลนอกเมือง หมู่ที่ 1 - 22
 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1 2
บันทึกโดย : จัดเก็บรายได้
วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประกาศล่าสุด

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
[ data_6479_มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 2.PDF ]
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
[ data_7138_มาตรการเผยแพร่ข้อมูล 1.PDF ]
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
[ data_6169_มาตรการเผยแพร่ข้อมูล 1.PDF ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่องโครงการบริการประชาชนด้านการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการในวันทำงานปกติ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่องโครงการบริการประชาชนด้านการจัดเก็บภาษีในวันหยุดราชการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง ก่อสร้างอาคารสำนักงานปรับปรุงอาคารห้องประชุม
[ data_1820_ราคากลางอาคาร.pdf ]
ประกาศซ่อมสร้างผิวพาราแอสฟัลท์ ม.17
[ data_414_ประกาศซ่อมสร้างพารา ม 17.PDF ]
ประกาศซื้อรถบรรทุกขยะ
[ data_8130_ประหาศซื้อรถ.PDF ]
ราคากลาง พาราแอสฟัลท์ ม.17
[ data_2453_บัญชี พาราแอสฟัล ม.17.pdf ]
ประกาศซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีด ม.6
[ data_5050_ประกาศซ่อมผิว ม.6.PDF ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150