Untitled Document
 
   ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 
กรณีเว็บไม่สามารถแสดงไฟล์ได้ [ คลิกไฟล์แนบ (1.7 MB) ]


บันทึกโดย : งานออกแบบควบคุมอาคาร
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง (1)
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[ data_2899_แผ่นประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.pdf ]
การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
[ data_877_74583443_557809951649476_8714834130753290240_n.jpg ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง เปิดให้บริการในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการในวันทำการปกติ
[ 45641847_78362406_2551841161573975_8759525245448093696_n.jpg ]
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[ data_9037_Poster-ภาษีที่ดิน.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ
[ data_1682_ตารางราคากลางซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ.pdf ]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.2563)
[ data_6854_เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2563 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 63)
[ data_5866_แผนจัดซื้อจัดจ้าง อุดหนุนเฉพาะกิจ 63.pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2563 :ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
[ data_1841_แผนซุ้ม 63.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยอัยเวช หมู่ 2
[ data_9125_ประกาศ ปรับปรุงถนน ม.2.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150