Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
 
สมาชิกสามารถส่งคำถามหรือแจ้งเรื่องต่างๆ ถึง อบต. ได้โดยตรง คลิกที่นี่
 
การเผาขยะ เเละกิ่งไม้

*** คุ้มร่วมใจ หมู่22 -- จะมีการเผาขยะ กิ่งไม้ ซึ่งได้ความเดือดร้อนมากกก ควันลอยเข้ามาในบ้าน ทำให้หายใจไม่สะดวก ไอ จะสำลักควัน ตากผ้าก็ไม่ได้ เปิดหน้าต่างก็ไม่ได้ระเเวงกับการเผา เขาจะเผาบ่อยมากก เช้ายันเย็น..รบกวนช่วยตรวจสอบด้วยครับ (ที่สำคัญทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ) **ย้ำเผาเเทบทุกวัน..

โดย : นาย.วิทยา ถึงอินทร์ วันที่ : 07 ธันวาคม 2563

รับทราบ/รอดำนินการต่อไปค่ะ 

งานกฎหมายและคดีร่วมกับกอฃสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือฃ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 แล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ประชานที่อาศัยบริเวณที่ีท่านร้องเรียนทราบถึงความเดิอดร้อนที่เกิดขึ้นให้ทราบเบื้องต้น เพื่อไม่ให้มีการเผาอีก และได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ใหญ่้บ้านหมู่ที่ 22 ดำเนินการแจ้งราษฎรในพื้นที่คุ้มร่วมใจ ดังกล่าว ให้งดเว้นการเผาใบไม้ หรือขยะอื่นใด ที่ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนแล้วค่่ะ

 
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์น้ำมัน ปี 2564-2565
[ 67662749_ประกันรายได้ชาวสวนปาล์มน้ำมัน.pdf ]
เอกสารเผยแพร่: สมุนไพรหลังบ้าน ช่วยต้านโควิด-19
[ 40902728_สมุนไพรต้านโควิด-19.pdf ]
เอกสารเผยแพร่: วันดินโลก
[ 58682727_วันดินโลก.pdf ]
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินในยุค 4.0 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
[ 36112724_โครงการสร้างเครือข้ายเกษตร.pdf ]
เอกสารเผยแพร่: การบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด
[ 5062722_ปุ๋ยพืชสด.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
[ data_2618_สรุป มี.ค.65.pdf ]
ประกาศซ่อมสร้างแอสฟัสติก ม.17
[ data_7952_ประกาศ.pdf ]
ราคากลางจ้างซ่อมสร้างแอสฟัส ม.17
[ data_926_ตารางราคากลาง.pdf ]
ราคากลางซื้อรถบรรทุกเทท้าย
[ data_9546_ตารางราคาซื้อรถกระเช้า 2.pdf ]
ประกา่ศซื้อรถบรรทุกเทท้าย
[ data_1676_ประกาศซื้อรถ.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150