Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
 
สมาชิกสามารถส่งคำถามหรือแจ้งเรื่องต่างๆ ถึง อบต. ได้โดยตรง คลิกที่นี่
 
เดือดร้อนจากการเลี้ยงไก่
ขอความกรุณาทาง อบต.ได้ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่อง เลี้ยงไก่ ก่อให้เกิดความรำคาญและส่งกลิ่นเหม็น เหตุเกิดจาก มีราษฎรคนหนึ่งในหมู่บ้านปวงตึก ม.22 ต.นอกเมือง ชื่อเล่น ชื่อ ตี๋ เลี้ยงไก่เป็นจำนวนมากซึ่งบริเวณที่เลี้ยงเป็นที่ดินมีเจ้าของแต่ไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของ ที่เป็นป่าติดกับศาลากลางหมู่บ้าน โดยนายตี๋ (ชื่อเล่น) ได้นำไก่มาเลี้ยงจำนวนมาก โดยปล่อยให้ไก่เขี่ยขยะบริเวณรอบๆศาลากลางหมู่บ้าน และถนนซึ่งมีคนใชัสัญจรเข้าออกบ้าน ซึ่งคนเลี้ยงไม่มีจิตสำนึกปล่อยให้ไก่ออกมาเขี่ยขยะ มีน้ำขังส่งกลิ่นเหม็นและสกปรก ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านก็ได้แจ้งให้ผู้เลี้ยงทราบและแก้ไข แต่กลับตอบมาว่าจะไม่หยุดเลี้ยงถ้าจะหยุดเลี้ยงก็ต่อเมื่อเจ้าของที่มาบอกให้หยุด แต่ปัญหาคือที่ตรงนั้นไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของเพราะไม่เคยไปทำประโยชน์อะไรเลย ปล่อยเป็นป่ารกร้างสกปรก ขยะ ถุงพลาสติกปลิวเต็ม ไก่เขี่ยขยะเต็มถนน จึงขอให้ท่านได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้ด้วย (ที่เลี้ยงจะเป็นป่าติดกับศาลากลางหมู่บ้าน ม.22 ทางเข้าหมู่บ้านซิติแลนด์)
โดย : ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ วันที่ : 16 สิงหาคม 2562

รับทราบ / รอดำเนินการต่อไปค่ะ

เจ้าหน้าที่จาก อบต นอกเมืองได้เข้าไปตรวจสอบพื้นี่แล้ว พบว่ามีการเลี้ยงไก่ จำนวนประมาณ 30-40ตัว เลี้ยงแบบเปิดไม่มีการทำคอกให้ถูกสุขลักษณะ  โดยเป็นการเลี้ยงในเชิงพาณช  เจ้าหน้าที่แจ้งผูุ้฿กร้องให้ดำเนินการ


1. ไปขออนุญาตประกอบกิจการที่กอง สาธารณสุข อบต นอกเมือง ตามข้อบัญญัติ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


2.ระหว่างดำเนินการให้ผู้ถูกร้องลดปริมาณการไก่ลงจนกว่าการขออนุญาตจะแล้วเสร็จ


3.ปรับปรุงสภานที่เลี้ยงไก่ให้ถูกสุขลักษณะ


ทั้งนี้ จากเจ้าหน้าที่ให้เลาดำเนินการ ภายใน 15 แล้วจะติดตามและตรวจสอบอีกครั้ง


ผู้ถูกร้องรับทราบและยินดีปฎิบัติตามครบ

บัดนี้ เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว  โดยพบว่าผู้ร้องมิได้ดำเนินการแก้ไขตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้ง  โดยให้เหตุผลว่า ยังไม่สารถลดจำนวนไก่ลงได้เนื่องจากใกล้ประเพณีวันสารทเขมร  มีผู้สั่งซื้อไก่ของตนเป็นจำนวนมาก จึงขอความอนุเคราะห์ห็จากผู้ร้องและเจ้าหน้าที่ขยายระยะเวลาจนกว่าจะสิ้นสุดประเพณีวันสารทเขมร  ทั้งน้เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นช่วงประเพณี  มีเหตุพอรับฟังได้ จึงขยายระยะเวลาเป็นครั้งสุดท้าย  หากครบกำหนดเวลาตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง แล้วยังไม่มีการดำเนินการ  เจ้าหน้าที่จะมีคำสั่งและมาตรการทางกฎหมายโดยไม่มีการผ่อนปรนต่อไป

 
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์น้ำมัน ปี 2564-2565
[ 67662749_ประกันรายได้ชาวสวนปาล์มน้ำมัน.pdf ]
เอกสารเผยแพร่: สมุนไพรหลังบ้าน ช่วยต้านโควิด-19
[ 40902728_สมุนไพรต้านโควิด-19.pdf ]
เอกสารเผยแพร่: วันดินโลก
[ 58682727_วันดินโลก.pdf ]
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินในยุค 4.0 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
[ 36112724_โครงการสร้างเครือข้ายเกษตร.pdf ]
เอกสารเผยแพร่: การบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด
[ 5062722_ปุ๋ยพืชสด.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
[ data_2618_สรุป มี.ค.65.pdf ]
ประกาศซ่อมสร้างแอสฟัสติก ม.17
[ data_7952_ประกาศ.pdf ]
ราคากลางจ้างซ่อมสร้างแอสฟัส ม.17
[ data_926_ตารางราคากลาง.pdf ]
ราคากลางซื้อรถบรรทุกเทท้าย
[ data_9546_ตารางราคาซื้อรถกระเช้า 2.pdf ]
ประกา่ศซื้อรถบรรทุกเทท้าย
[ data_1676_ประกาศซื้อรถ.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150