Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
 
สมาชิกสามารถส่งคำถาม ถึง อบต.นอกเมือง คลิกที่ >> ตั้งคำถามใหม่

ไฟส่องสว่างถนนดับ อ่าน [4] ตอบ [1] เรื่องร้องเรียน
ติดตามการลงทะเบียนสงเคราะห์บุตร เลขที่ บัตรบุตร1329902219930เลขที่บัตรแม่ 1329900226921 อ่าน [7] ตอบ [2] เรื่องทั่วไป
ให้รถเก็บมาจัดเก็บขยะที่หน้าบ้าน และให้เจ้าหน้าที่มาจัดเก็บค่าเก็บขยะประจำปี 2564 อ่าน [1] ตอบ [1] เรื่องทั่วไป
การทำถนน อ่าน [2] ตอบ [1] เรื่องร้องเรียน
ประกาศรับพนักงาน อ่าน [4] ตอบ [3] เรื่องทั่วไป
ไฟส่องสว่างถนนดับ อ่าน [3] ตอบ [1] เรื่องร้องเรียน
เรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนถนนชำรุด อ่าน [7] ตอบ [2] เรื่องร้องเรียน
เบี้ยงผู้สูงอายุ อ่าน [3] ตอบ [1] เรื่องทั่วไป
การเผาขยะ เเละกิ่งไม้ อ่าน [7] ตอบ [2] เรื่องร้องเรียน
ร้านอาหารไม่ดำเนินการติดตั้งปล่องระบายควัน อ่าน [4] ตอบ [2] เรื่องร้องเรียน
อยากได้บริการถัง?และเก็บขยะหน้าบ้านค่ะ อ่าน [2] ตอบ [1] เรื่องทั่วไป
ร้านอาหารประกอบอาหารโดยไม่ติดตั้งที่ระบายควัน อ่าน [3] ตอบ [1] เรื่องร้องเรียน
ประวัติหมู่บ้านปรือเกียน อ่าน [2] ตอบ [1] เรื่องทั่วไป
ไฟส่องสว่างทางดับ อ่าน [3] ตอบ [1] เรื่องร้องเรียน
ขอเช่าล็อคขาย ถนนคนเดิน อ่าน [3] ตอบ [1] เรื่องทั่วไป
การเก็บขยะ อ่าน [4] ตอบ [1] เรื่องทั่วไป
เช็คสิทธิ์ผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือบุตร อ่าน [3] ตอบ [1] เรื่องทั่วไป
เดือดร้อนจากการเลี้ยงไก่ อ่าน [9] ตอบ [3] เรื่องร้องเรียน
ถนนชำรุด อ่าน [4] ตอบ [2] เรื่องร้องเรียน
แจ้งหลอดไฟสาธารณะชำรุด อ่าน [6] ตอบ [1] เรื่องทั่วไป
หน้าที่ 1
 
ข่าวประกาศล่าสุด

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3)
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการ "บอกดิน 3"
[ 76072758_PBokDin3.pdf ]
ประชาสัมพันธ์ตารางกำหนดการออกปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลนอกเมือง งบประมาณ 2565
[ data_6127_เอกสารที่สแกน.pdf ]
รายชื่อผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง
[ data_9506_ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ .pdf ]
รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง
[ data_7648_รายงานรายการที่หน่วยจัดบริการบันทึกทั้งหมด_ผลการยืนยืน.xls ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
[ data_2618_สรุป มี.ค.65.pdf ]
ประกาศซ่อมสร้างแอสฟัสติก ม.17
[ data_7952_ประกาศ.pdf ]
ราคากลางจ้างซ่อมสร้างแอสฟัส ม.17
[ data_926_ตารางราคากลาง.pdf ]
ราคากลางซื้อรถบรรทุกเทท้าย
[ data_9546_ตารางราคาซื้อรถกระเช้า 2.pdf ]
ประกา่ศซื้อรถบรรทุกเทท้าย
[ data_1676_ประกาศซื้อรถ.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150