Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรงวันหยุดเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น)<-->[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
สมาชิกสามารถส่งคำถามหรือแจ้งเรื่องต่างๆ ถึง อบต.นอกเมือง ได้โดยตรง คลิกที่ >> ติดต่อเรา

ไฟส่องสว่างถนนดับ อ่าน [4] ตอบ [1] เรื่องร้องเรียน
ติดตามการลงทะเบียนสงเคราะห์บุตร เลขที่ บัตรบุตร1329902219930เลขที่บัตรแม่ 1329900226921 อ่าน [7] ตอบ [2] เรื่องทั่วไป
ให้รถเก็บมาจัดเก็บขยะที่หน้าบ้าน และให้เจ้าหน้าที่มาจัดเก็บค่าเก็บขยะประจำปี 2564 อ่าน [1] ตอบ [1] เรื่องทั่วไป
การทำถนน อ่าน [2] ตอบ [1] เรื่องร้องเรียน
ประกาศรับพนักงาน อ่าน [4] ตอบ [3] เรื่องทั่วไป
ไฟส่องสว่างถนนดับ อ่าน [3] ตอบ [1] เรื่องร้องเรียน
เรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนถนนชำรุด อ่าน [7] ตอบ [2] เรื่องร้องเรียน
เบี้ยงผู้สูงอายุ อ่าน [3] ตอบ [1] เรื่องทั่วไป
การเผาขยะ เเละกิ่งไม้ อ่าน [7] ตอบ [2] เรื่องร้องเรียน
ร้านอาหารไม่ดำเนินการติดตั้งปล่องระบายควัน อ่าน [4] ตอบ [2] เรื่องร้องเรียน
อยากได้บริการถัง?และเก็บขยะหน้าบ้านค่ะ อ่าน [2] ตอบ [1] เรื่องทั่วไป
ร้านอาหารประกอบอาหารโดยไม่ติดตั้งที่ระบายควัน อ่าน [3] ตอบ [1] เรื่องร้องเรียน
ประวัติหมู่บ้านปรือเกียน อ่าน [2] ตอบ [1] เรื่องทั่วไป
ไฟส่องสว่างทางดับ อ่าน [3] ตอบ [1] เรื่องร้องเรียน
ขอเช่าล็อคขาย ถนนคนเดิน อ่าน [3] ตอบ [1] เรื่องทั่วไป
การเก็บขยะ อ่าน [4] ตอบ [1] เรื่องทั่วไป
เช็คสิทธิ์ผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือบุตร อ่าน [3] ตอบ [1] เรื่องทั่วไป
เดือดร้อนจากการเลี้ยงไก่ อ่าน [9] ตอบ [3] เรื่องร้องเรียน
ถนนชำรุด อ่าน [4] ตอบ [2] เรื่องร้องเรียน
แจ้งหลอดไฟสาธารณะชำรุด อ่าน [6] ตอบ [1] เรื่องทั่วไป
หน้าที่ 1
 
ข่าวประกาศล่าสุด

ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นน้ำยาตัวเต็มวัย
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร(ฉบับที่..)พ.ศ. ...
[ 88332534_IMG_20211209_0001.pdf ]
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมแต่งกายผ้าลายขอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี หรือผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์ ทุกวันอังคาร
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2565 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)
[ data_8060_แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางสายบ้านเฉลิมพระเกียรติ จากสายบ้านเฉลิมพระเกียรติถึงสายเขตตำบลเฉนียง บ้านเฉลิมพระเก
[ data_8294_ตารางราคากลาง ม.21.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางสายบ้านหลักวอ จากสายบ้านหลักวอ หมู่ที่ 11
[ data_3829_ตารางราคากลาง ม.11.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ม.17 (ถนนกลางหมู่บ้าน
[ data_3995_ตารางเผยแพร่ราคากลาง.pdf ]
ร่างประกวดราคาก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.17
[ data_5284_ร่างประกาศ.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150