Untitled Document
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 3 ] คน
 


ยังไม่มีข้อมูลเลย

ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์สารของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2567
5 วิธีประหยัดพลังงาน
อบต.นอกเมือง ขอประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและบทบาทของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
[ data_12_messageImage_1718068927499.jpg ]
รายชื่ออาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 2566
[ data_1579_รายชื่ออาสาสมัครบริบาล 2566.pdf ]
รายชื่ิอผู้มีภาวะพึงพิง พ.ศ. 2566
[ data_375_รายชื่อผู้มีภาวะพึ่งพิง 2566.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง