Untitled Document
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปรับปรุงอาคารห้องประชุม   [ 22 ] การเงิน
22 พฤษภาคม 2562
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างราคากลาง ก่อสร้างอาคารสำนักงานปรับปรุงอาคารห้องประชุม  [ 33 ] การเงิน
13 พฤษภาคม 2562
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศซ่อมสร้างผิวพาราแอสฟัลท์ ม.17  [ 37 ] การเงิน
14 มีนาคม 2562
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศซื้อรถบรรทุกขยะ  [ 47 ] การเงิน
12 มีนาคม 2562
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างราคากลาง พาราแอสฟัลท์ ม.17  [ 78 ] การเงิน
08 มีนาคม 2562
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีด ม.6  [ 42 ] การเงิน
04 มีนาคม 2562
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างราคากลาง พาราแอสฟัลท์ ม.6  [ 65 ] การเงิน
26 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างตารางเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย  [ 31 ] การเงิน
25 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศโครงการก่อสรา้งท่อ ม.17  [ 64 ] การเงิน
07 ธันวาคม 2561
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย  [ 72 ] การเงิน
30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างตารางเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย  [ 75 ] การเงิน
30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่ที่ 19 (ถนนตราดระบอกพัฒนา)  [ 65 ] การเงิน
31 ตุลาคม 2561
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่ที่ 17 (ซอยบ้านนายทศ ศรีไทย)  [ 47 ] การเงิน
31 ตุลาคม 2561
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่ที่ 15 (ถนนกลางหมู่บ้าน)   [ 69 ] การเงิน
31 ตุลาคม 2561
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ พร้อมลงหินคลุก และวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่ที่ 13 (ซอยไตรคาม)   [ 52 ] การเงิน
31 ตุลาคม 2561
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ที่ 10 (ถนนสุสานคริสต์ถึงหมู่บ้านกฤษนัย)  [ 58 ] การเงิน
31 ตุลาคม 2561
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ ลงหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่ที่ 8 (ซอยนายพิษณุถึงบ้านนางหัส)  [ 92 ] การเงิน
31 ตุลาคม 2561
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. กลางถนน ภายในหมู่ที่ 6 (ซอยแม่ยวน)  [ 37 ] การเงิน
31 ตุลาคม 2561
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก ภายในหมู่ที่ 4 (ถนนสายหลักกลางหมู่บ้าน)   [ 38 ] การเงิน
31 ตุลาคม 2561
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่ที่ 2 (ถนนวัดใหม่ศรีมากทอง)   [ 37 ] การเงิน
31 ตุลาคม 2561
หน้าที่ 1 2
ข่าวประกาศล่าสุด

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
[ data_6479_มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 2.PDF ]
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
[ data_7138_มาตรการเผยแพร่ข้อมูล 1.PDF ]
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
[ data_6169_มาตรการเผยแพร่ข้อมูล 1.PDF ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่องโครงการบริการประชาชนด้านการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการในวันทำงานปกติ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่องโครงการบริการประชาชนด้านการจัดเก็บภาษีในวันหยุดราชการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มี.ค. 62
[ data_3191_สขร มี.ค. 62.PDF ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธ.ค. 61
[ data_9508_สขร ธ.ค. 61.PDF ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปรับปรุงอาคารห้องประชุม
[ data_680_ประกาศก่อสร้างอาคาร.PDF ]
ราคากลาง ก่อสร้างอาคารสำนักงานปรับปรุงอาคารห้องประชุม
[ data_1820_ราคากลางอาคาร.pdf ]
ประกาศซ่อมสร้างผิวพาราแอสฟัลท์ ม.17
[ data_414_ประกาศซ่อมสร้างพารา ม 17.PDF ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150