Untitled Document
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๔ หมู่ ๒๒  [ 19 ] การเงิน
13 พฤษภาคม 2563
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๓ หมู่ ๒๐  [ 18 ] การเงิน
13 พฤษภาคม 2563
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๓ แยกทางเข้าบ้านนางเพียงใจ หมู่ ๒๐  [ 16 ] การเงิน
13 พฤษภาคม 2563
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. ซอยศรีณรงค์กลางหมู่บ้าน หมู่ ๑๗  [ 27 ] การเงิน
13 พฤษภาคม 2563
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนหน้าบ้านยายสำรวย หมู่ ๑๖  [ 18 ] การเงิน
13 พฤษภาคม 2563
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยทุ่งโพธิ์ใหญ่ หมู่ ๑๔  [ 11 ] การเงิน
13 พฤษภาคม 2563
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จากแยกสะเดาหวาน หมู่ ๑๒   [ 9 ] การเงิน
13 พฤษภาคม 2563
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยหอเหลือง หมู่ ๑  [ 9 ] การเงิน
13 พฤษภาคม 2563
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างตารางเผยแพร่ราคากลาง ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอย 4 ม.22  [ 19 ] การเงิน
27 เมษายน 2563
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างตารางเผยแพร่ราคากลาง ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอย 3 ม.20  [ 20 ] การเงิน
27 เมษายน 2563
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างตารางเผยแพร่ราคากลาง ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอย3 แยกทางเข้าบ้านางเพียงใจ ม.20  [ 21 ] การเงิน
27 เมษายน 2563
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างตารางเผยแพร่ราคากลาง ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยศรีณรงค์กลางหมู่บ้าน ม.17  [ 18 ] การเงิน
27 เมษายน 2563
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างตารางเผยแพร่ราคากลาง ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนหน้าบ้านยายสำรวย ม.16  [ 19 ] การเงิน
27 เมษายน 2563
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างตารางเผยแพร่ราคากลาง ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยทุ่งโพธิ์ ม.14  [ 16 ] การเงิน
27 เมษายน 2563
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างตารางเผยแพร่ราคากลาง ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.จากแยกสะเดาหวาน ม.12  [ 22 ] การเงิน
27 เมษายน 2563
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างตารางเผยแพร่ราคากลาง ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยหอเหลือง ม.1  [ 19 ] การเงิน
27 เมษายน 2563
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างดินซีเมนต์โพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 11  [ 141 ] การเงิน
25 มีนาคม 2563
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างดินซีเมนต์โพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 4  [ 87 ] การเงิน
25 มีนาคม 2563
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างดินซีเมนต์โพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 4  [ 99 ] การเงิน
19 มีนาคม 2563
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างดินซีเมนต์โพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 11  [ 71 ] การเงิน
19 มีนาคม 2563
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6
ข่าวประกาศล่าสุด

คู่มือสำหรับประชาชน
[ data_6371_คู่มือประชาชนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร.pdf ]
คำแนะนำการจัดการขยะมูลฝอยสำหรับประชาชนในช่วงวิกฤติ โรคติดต่อ Covid -19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง (1)
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[ data_2899_แผ่นประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.pdf ]
การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
[ data_877_74583443_557809951649476_8714834130753290240_n.jpg ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๔ หมู่ ๒๒
[ data_4686_ซอย 4 หมู่ที่ 22.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๓ หมู่ ๒๐
[ data_7503_ซอย 3 หมุ่ที่ 20.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๓ แยกทางเข้าบ้านนางเพียงใจ หมู่ ๒๐
[ data_4433_ซอย 3 แยกทางเข้าบ้านนางเพียงใจ หมู่ที่ 20.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. ซอยศรีณรงค์กลางหมู่บ้าน หมู่ ๑๗
[ data_2823_ซอยศรีณรงค์กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 17.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนหน้าบ้านยายสำรวย หมู่ ๑๖
[ data_906_ถนนหน้าบ้านนางสำรวย ม.16.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150