Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
 
���������������������������.���������������������������������������������

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์น้ำมัน ปี 2564-2565  [ 10 ] งานเกษตร
09 พฤษภาคม 2565
สำนักปลัดเอกสารเผยแพร่: สมุนไพรหลังบ้าน ช่วยต้านโควิด-19  [ 41 ] งานเกษตร
02 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักปลัดเอกสารเผยแพร่: วันดินโลก  [ 29 ] งานเกษตร
03 ธันวาคม 2564
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินในยุค 4.0 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  [ 54 ] งานเกษตร
22 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักปลัดเอกสารเผยแพร่: การบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด  [ 38 ] งานเกษตร
24 ตุลาคม 2564
สำนักปลัดประกาศสรรหาพนักงานจ้าง  [ 163 ] งานบุคลากร
08 มีนาคม 2565
ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นน้ำยาตัวเต็มวัย  [ 189 ] administrator
13 มกราคม 2565
สำนักปลัดการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร(ฉบับที่..)พ.ศ. ...  [ 204 ] administrator
09 ธันวาคม 2564
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมแต่งกายผ้าลายขอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี หรือผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์ ทุกวันอังคาร   [ 247 ] administrator
07 ธันวาคม 2564
สำนักปลัดผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน  [ 244 ] administrator
19 พฤศจิกายน 2564
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.)  [ 234 ] administrator
14 พฤศจิกายน 2564
กองคลังประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์  [ 107 ] จัดเก็บรายได้
15 ตุลาคม 2564
กองคลังประชาสัมพันธ์วิธีการค้นหาราคาประเมินที่ดินกรมธนารักษ์  [ 119 ] จัดเก็บรายได้
15 ตุลาคม 2564
กองคลังประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 84 ] จัดเก็บรายได้
15 ตุลาคม 2564
กองคลังประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย  [ 123 ] จัดเก็บรายได้
15 ตุลาคม 2564
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีีเขียวอย่างยั่งยืน  [ 152 ] งานเกษตร
04 ตุลาคม 2564
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  [ 247 ] งานเกษตร
08 กันยายน 2564
กองคลังประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษี  [ 99 ] จัดเก็บรายได้
04 มกราคม 2564
กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมรถกู้ชีพสำหรับบริการคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  [ 269 ] งานพัฒนาชุมชน
07 มกราคม 2563
ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563   [ 356 ] งานพัฒนาชุมชน
29 ตุลาคม 2562
หน้าที่ 1 2 3 4 5
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์น้ำมัน ปี 2564-2565
[ 67662749_ประกันรายได้ชาวสวนปาล์มน้ำมัน.pdf ]
เอกสารเผยแพร่: สมุนไพรหลังบ้าน ช่วยต้านโควิด-19
[ 40902728_สมุนไพรต้านโควิด-19.pdf ]
เอกสารเผยแพร่: วันดินโลก
[ 58682727_วันดินโลก.pdf ]
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินในยุค 4.0 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
[ 36112724_โครงการสร้างเครือข้ายเกษตร.pdf ]
เอกสารเผยแพร่: การบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด
[ 5062722_ปุ๋ยพืชสด.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
[ data_2618_สรุป มี.ค.65.pdf ]
ประกาศซ่อมสร้างแอสฟัสติก ม.17
[ data_7952_ประกาศ.pdf ]
ราคากลางจ้างซ่อมสร้างแอสฟัส ม.17
[ data_926_ตารางราคากลาง.pdf ]
ราคากลางซื้อรถบรรทุกเทท้าย
[ data_9546_ตารางราคาซื้อรถกระเช้า 2.pdf ]
ประกา่ศซื้อรถบรรทุกเทท้าย
[ data_1676_ประกาศซื้อรถ.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150