Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
 

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์ช่วยสนับสนุนสั่งซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  [ 27 ] งานเกษตร
13 กันยายน 2565
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2566  [ 78 ] งานเกษตร
31 สิงหาคม 2565
สำนักปลัดวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2565   [ 114 ] administrator
11 กรกฏาคม 2565
สำนักปลัดกฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน   [ 67 ] administrator
07 กรกฏาคม 2565
สำนักปลัดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 196 ] งานพัฒนาชุมชน
20 มิถุนายน 2565
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการ "บอกดิน 3"  [ 128 ] งานเกษตร
15 มิถุนายน 2565
กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมประชาสัมพันธ์ตารางกำหนดการออกปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลนอกเมือง งบประมาณ 2565   [ 66 ] administrator
14 มิถุนายน 2565
สำนักปลัดรายชื่อผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  [ 75 ] งานพัฒนาชุมชน
30 กันยายน 2564
สำนักปลัดรายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  [ 80 ] งานพัฒนาชุมชน
09 พฤศจิกายน 2564
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ผลการลดพลังงานไฟฟ้าของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  [ 42 ] administrator
07 ตุลาคม 2564
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์น้ำมัน ปี 2564-2565  [ 69 ] งานเกษตร
09 พฤษภาคม 2565
สำนักปลัดเอกสารเผยแพร่: สมุนไพรหลังบ้าน ช่วยต้านโควิด-19  [ 124 ] งานเกษตร
02 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักปลัดเอกสารเผยแพร่: วันดินโลก  [ 86 ] งานเกษตร
03 ธันวาคม 2564
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินในยุค 4.0 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  [ 181 ] งานเกษตร
22 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักปลัดเอกสารเผยแพร่: การบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด  [ 122 ] งานเกษตร
24 ตุลาคม 2564
สำนักปลัดประกาศสรรหาพนักงานจ้าง  [ 380 ] งานบุคลากร
08 มีนาคม 2565
ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นน้ำยาตัวเต็มวัย  [ 345 ] administrator
13 มกราคม 2565
สำนักปลัดการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร(ฉบับที่..)พ.ศ. ...  [ 332 ] administrator
09 ธันวาคม 2564
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมแต่งกายผ้าลายขอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี หรือผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์ ทุกวันอังคาร   [ 409 ] administrator
07 ธันวาคม 2564
สำนักปลัดผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน  [ 381 ] administrator
19 พฤศจิกายน 2564
หน้าที่ 1 2 3 4 5
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ช่วยสนับสนุนสั่งซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่
[ 4382786_ประชาสัมพันธ์ซื้อลำไยเชียงใหม่.pdf ]
ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2566
[ 99022785_แผ่นพับ_Page_1.jpg ]
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2565
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
[ data_3587_IMG_20220707_0002.pdf ]
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางราคากลางก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11
[ data_4583_บก .1.pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2566 (ข้อบัญญัติ พ.ศ.2566)
[ data_9128_แผนงบประมาณ 2566.pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565 (งบจ่ายขาดเงินสะสม)
[ data_6418_แผนจ่ายขาด 65.pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2566 (อุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.2566)
[ data_8655_แผนจัดศื้อจัดจ้าง.pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2566 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)
[ data_8520_แผนจัดศื้อจัดจ้าง.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150