Untitled Document
 
คู่มือสำหรับประชาชน

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
คู่มือสำหรับประชาชนรายงานข้อผลการทุจริจของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ปี 61-62  [ 86 ] งานกฎหมายและคดี
25 มิถุนายน 2562
คู่มือสำหรับประชาชนคู่มือการจัดการ/แจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียนการทุจจริต  [ 66 ] งานกฎหมายและคดี
21 มิถุนายน 2562
คู่มือสำหรับประชาชนคู่มือมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  [ 71 ] งานกฎหมายและคดี
21 มิถุนายน 2562
คู่มือสำหรับประชาชนรายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ทั่วไป/ศูนย์ดำรงค์ธรรม ปี 61  [ 106 ] งานกฎหมายและคดี
20 มิถุนายน 2562
คู่มือสำหรับประชาชนแผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน  [ 64 ] งานกฎหมายและคดี
19 มิถุนายน 2562
คู่มือสำหรับประชาชนประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  [ 72 ] administrator
12 มิถุนายน 2559
คู่มือสำหรับประชาชนขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  [ 281 ] งานออกแบบควบคุมอาคาร
15 พฤศจิกายน 2561
คู่มือสำหรับประชาชนคู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์  [ 122 ] งานกฎหมายและคดี
30 ตุลาคม 2561
คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร  [ 171 ] งานออกแบบควบคุมอาคาร
17 ตุลาคม 2561
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

คู่มือสำหรับประชาชน
[ data_6371_คู่มือประชาชนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร.pdf ]
คำแนะนำการจัดการขยะมูลฝอยสำหรับประชาชนในช่วงวิกฤติ โรคติดต่อ Covid -19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง (1)
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[ data_2899_แผ่นประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.pdf ]
การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
[ data_877_74583443_557809951649476_8714834130753290240_n.jpg ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๔ หมู่ ๒๒
[ data_4686_ซอย 4 หมู่ที่ 22.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๓ หมู่ ๒๐
[ data_7503_ซอย 3 หมุ่ที่ 20.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๓ แยกทางเข้าบ้านนางเพียงใจ หมู่ ๒๐
[ data_4433_ซอย 3 แยกทางเข้าบ้านนางเพียงใจ หมู่ที่ 20.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. ซอยศรีณรงค์กลางหมู่บ้าน หมู่ ๑๗
[ data_2823_ซอยศรีณรงค์กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 17.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนหน้าบ้านยายสำรวย หมู่ ๑๖
[ data_906_ถนนหน้าบ้านนางสำรวย ม.16.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150