::องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ::
  Untitled Document
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 2 ] คน
 
รายงาน�ิจ�ารสภา

เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565   [ 77 ] administrator
27 ธันวาคม 2565
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 3/2565   [ 73 ] administrator
26 สิงหาคม 2565
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 2/2565   [ 68 ] administrator
22 สิงหาคม 2565
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 1/2565   [ 72 ] administrator
15 สิงหาคม 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565  [ 51 ] กิจการสภา
25 กรกฏาคม 2565
ติดประกาศรายงานการประชุมฯ  [ 59 ] กิจการสภา
27 พฤษภาคม 2565
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2ครั้งที่ 1/2565   [ 74 ] administrator
27 พฤษภาคม 2565
ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่1ครั้งที่ 1/2565   [ 71 ] administrator
08 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่ 2/2565   [ 78 ] administrator
24 มกราคม 2565
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2565  [ 229 ] administrator
10 มกราคม 2565
แถลงนโยบาย  [ 54 ] administrator
10 มกราคม 2565
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี 2565 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566  [ 181 ] administrator
04 มกราคม 2565
ประชุมสภาครั้งแรก   [ 74 ] administrator
04 มกราคม 2565
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564   [ 163 ] administrator
30 กันยายน 2564
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564   [ 167 ] administrator
30 กันยายน 2564
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564  [ 159 ] administrator
20 สิงหาคม 2564
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564   [ 166 ] administrator
18 สิงหาคม 2564
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2564  [ 166 ] administrator
10 สิงหาคม 2564
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2564  [ 173 ] administrator
09 สิงหาคม 2564
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 วันศุกร์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริห  [ 212 ] administrator
30 กรกฏาคม 2564
หน้าที่ 1 2 3
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์การรณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว
[ 38283150_2.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (1).pdf ]
ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาสุขภาพ เพื่อรวบรวมจัดแผนสุขภาพชุมชนตำบลนอกเมือง
ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อ/การให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
[ 99593145_ช่องทางของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด.pdf ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
[ data_5959_30325_1_1699522403817.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2567
[ data_6648_ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ]
ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซอยตาทิพย์ 1 และ 2
[ 4933109_a.pdf ]
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
[ data_3298_ประกาศ รถบรรทุก (12 ที่นั่ง) 2.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลาง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
[ data_8875_บก 06.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซอยตาทิพย์ 1 และ 2
[ data_669_บก01.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150