::องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ::
  Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 2 ] คน
 

เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
นายสุพจน์ ประเทืองเศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยวาตภัย  [ 401 ] administrator
24 มิถุนายน 2564
โครงการจัดอบรมการพัฒนามาตรฐานอาหารริมบาทวิถี   [ 473 ] administrator
22 มิถุนายน 2564
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองช่างและงานป้องกันฯ ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7  [ 292 ] administrator
02 มิถุนายน 2564
โครงการร่วมใจอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ 2563  [ 495 ] administrator
16 มีนาคม 2564
โครงการวันสตรีสากลตำบลนอกเมือง ประจำปี 2564  [ 555 ] งานพัฒนาชุมชน
16 มีนาคม 2564
ประชุมประชาคมเกี่ยวกับการจัดการขยะในครัวเรือน หมู่ 5 บ้านตะตึงไถง  [ 224 ] administrator
25 พฤศจิกายน 2563
โครงการวันรักต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2563   [ 584 ] administrator
05 พฤศจิกายน 2563
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563   [ 486 ] administrator
03 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนอกเมือง  [ 638 ] administrator
06 ตุลาคม 2563
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ ตำบลนอกเมือง ประจำปี ๒๕๖3  [ 199 ] งานพัฒนาชุมชน
15 กันยายน 2563
โครงการจัดกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย  [ 175 ] งานพัฒนาชุมชน
08 กันยายน 2563
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนด้วยระบบคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)  [ 636 ] administrator
02 กันยายน 2563
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 2563  [ 176 ] งานพัฒนาชุมชน
01 กันยายน 2563
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน่าอยู่  [ 472 ] กองการศึกษา
20 สิงหาคม 2563
ธอส. ร่วมกับ อบต.นอกเมือง โครงการมอบบ้าน เทิดไท้ องค์ราชัน   [ 569 ] administrator
20 สิงหาคม 2563
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563   [ 415 ] administrator
14 สิงหาคม 2563
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน2563  [ 406 ] กองการศึกษา
11 สิงหาคม 2563
การประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็น กรณีการขอถอนสภาพและขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์" ป่าโคกสก็อม"  [ 331 ] administrator
05 สิงหาคม 2563
โครงการแข่งขันหนูน้อย ประจำปี 2563  [ 162 ] งานพัฒนาชุมชน
04 สิงหาคม 2563
โครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน-2563  [ 424 ] กองการศึกษา
30 กรกฏาคม 2563
หน้าที่ 1 2 3
ข่าวประกาศล่าสุด

ใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศปี2565
[ data_3926_6ใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศปี2565.pdf ]
ใบสมัครประกวดขวัญใจนางนพมาศปี2565
[ data_5312_5ใบสมัครประกวดขวัญใจนางนพมาศปี2565.pdf ]
ใบสมัครแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีงานลอยกระทงปี2565
[ data_6327_4ใบสมัครแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีงานลอยกระทงปี2565.pdf ]
ใบสมัครประกวดกระทงปี2565
[ data_3630_3ใบสมัครประกวดกระทงปี2565.pdf ]
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครองหนูน้อยนพมาศขวัญใจนพมาศปี2565
[ data_4963_หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครองหนูน้อยนพมาศขวัญใจนพมาศ.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดคราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ทับผิวจราจรคอนกรีตเดิม สายหมู่ที่ ๕
[ data_3213_ประกาศ.pdf ]
ร่างประกดวดราคาจ้างโครงการโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ทับผิวจราจรคอนกรีตเดิม สายหมู่ที่ ๕ บ้านตะตึงไถ
[ data_7135_ร่างประกาศ ม.5.pdf ]
ตารางราคากลางก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11
[ data_4583_บก .1.pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2566 (ข้อบัญญัติ พ.ศ.2566)
[ data_9128_แผนงบประมาณ 2566.pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565 (งบจ่ายขาดเงินสะสม)
[ data_6418_แผนจ่ายขาด 65.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150